Zabajkale na Syberii podłącza się do słońca

Wszystkie regiony Rosji poza tymi położonymi w strefach arktycznych coraz częściej zwracają się w stronę odnawialnych źródeł energii w celu poprawy swojego bezpieczeństwa energetycznego. Znajdujące się na terytorium wschodniej Syberii Zabajkale nie jest wyjątkiem, choć pierwsze duże inwestycje w sektor OZE pojawiły się tutaj stosunkowo późno.

Na październik 2019 roku zapowiedziano oddanie do eksploatacji pierwszej w regionie elektrowni słonecznej. Obiekt położony jest w największym mieście i nieoficjalnej stolicy Kraju Zabajkalskiego – Czycie, w tzw. „dzielnicy KSK”, dawnego osiedla rozbudowywanego wokół kombinatu tekstylnego. Jak podają władze miasta, oprócz tej wspomnianej już elektrowni w granicach miejskich powstanie jeszcze jedna. Planowany termin jej oddania to koniec 2019 r.

Fotowoltaika od Columbus Energy

Oba obiekty wybuduje spółka akcyjna „Vershyna Development” (rus. ООО «Вершина Девелопмент»). Konkurs na budowę tandemu elektrowni mającego zasilać Czytę spółka wygrała jeszcze w 2014 roku, w pierwszym roku działania rządowego programu wsparcia OZE. W roku 2017 Vershyna wraz ze swoim partnerem – niemiecką spółką Green Source Consulting GmbH, zaprosiła do współpracy austriackie przedsiębiorstwo Core Value Capital w celu realizacji inwestycji, której łączna moc miała osiągnąć poziom 135 MW. Niedługo potem spółka uzyskała niezbędne pozwolenia od władz Kraju Zabajkalskiego i pozytywną opinię ze strony Ministerstwa Energetyki. Prace budowlane rozpoczęły się czerwcu 2019 roku, a zakończą się w październiku oraz grudniu.

Dyrektor generalny Vershyna Development poinformował, że spółka jest bardzo zadowolona z wybranych przez siebie lokalizacji. Podkreślił, że charakteryzują się one dobrymi parametrami technicznymi dla budowy tego typu obiektów oraz umożliwiają w bardzo prosty sposób przyłączenie ich do lokalnej sieci energetycznej bez dużych nakładów na budowę dodatkowej infrastruktury przesyłowej.

Wykonawca podkreślił znaczenie inwestycji dla regionu. Wskazano, że uruchomienie farm fotowoltaicznych oprócz korzyści w postaci wyprodukowanej energii elektrycznej pozwoli też na stworzenie co najmniej 20 miejsc pracy, na których obsadzeni zostaną miejscowi specjaliści, a budżet regionalny zasili kwota przeszło 120 mln rubli, na tyle bowiem wykonawca szacuje swoje przyszłe obciążenia podatkowe.