Niemieckie aukcje OZE – dominacja fotowoltaiki i 60 euro za MWh

Podczas ostatniej aukcji wiatrowo-fotowoltaicznej zgłoszono 103 projekty o łącznej mocy 514 MW. Wszystkie dotyczyły farm słonecznych. Wyniki przedstawił niemiecki regulator rynku energetycznego Bundesnetzagentur. 

Z powodów formalnych wykluczono 13 ofert o mocy 86 MW, a wsparciem objęto 37 projektów (202 MW). 20 z nich zostanie zrealizowanych w Bawarii. Tam, gdzie aukcje dotyczyły tylko  projektów wiatrowych, całkowita moc zgłaszanych projektów nie przekraczała oferowanego potencjału. W związku z tym inwestorzy zgłaszali ceny na poziomie około 60 euro za MWh.

Fotowoltaika od Columbus Energy

We wspomnianej wcześniej aukcji mieszanej, ceny prądu od zwycięskich inwestorów zamknęły się w granicach 48,8 – 57,3 EUR/MWh. Dla porównania, w kwietniowej aukcji mieszanej oferty wahały się pomiędzy 45 a 61 EUR/MWh. Różniła się także średnia cena: w kwietniowej wynosiła ona 56,6 EUR/MWh, a w listopadowej 54 EUR/MWh.

W ostatniej aukcji wyłącznie dla fotowoltaiki z możliwością wsparcia inwestycji o łącznej mocy do 150 MW, gwarancje sprzedaży prądu na 20 lat przyznano 27 ze 153 zgłoszonych projektów. Ceny prądu od zwycięskich inwestorów (19 projektów) wynosiły od 45,9 do 52 EUR/MWh, zaś średnia cena sięgnęła 49 EUR/MWh. Bundesnetzagentur zauważa, że jest to spadek w porównaniu z poprzednimi latami. Tłumaczy to zwiększeniem możliwości wsparcia projektów, które są i będą realizowane na bawarskich gruntach rolnych gorszej klasy.