Niemieckie prawo o e-odpadach z PV wchodzi w życie

Niemieckie prawo o e-odpadach z PV wchodzi w życie

Ustawa o odpadach jakie stanowią wyeksploatowane moduły fotowoltaiczne, które są wykonane lub sprzedawane w Niemczech, zgodnie z obowiązującymi zasadami odpowiedzialności producentów, weszła w życie w dniu 24 października br.. Producenci modułów PV w Niemczech muszą przedstawić gwarancję finansową z rocznej sprzedaży oraz odbioru swoich zużytych modułów.

Zgodnie z nową ustawą, znaną jako ElektroG, moduły fotowoltaiczne są klasyfikowane jako sprzęt gospodarstwa domowego. Dlatego producenci paneli muszą dostarczyć prawnie wiążących gwarancji finansowych na ich roczną sprzedaż w kraju. Jednocześnie ElektroG nakazuje również producentom sfinansowanie odbioru ich paneli po okresie eksploatacji z gminnych punktów zbiórki. Odbiór urządzeń może być wykonywany przez miejską sieć zbierania odpadów, zlecona podwykonawcy lub przeprowadzona bezpośrednio przez producenta. Mogą jednak istnieć ograniczenia do utylizacji odpadów PV w komunalnych punktach zbiórki. W takich przypadkach, odpady mogą być zarządzane przez system gospodarki odpadami.

Ustawa odnosi się do firm działających na rynku niemieckim, które wytwarzają lub importują moduły fotowoltaiczne do tego kraju. Każdy producent musi zarejestrować się w Fundacji ElektroAltGeräte (EAR), która koordynuje komunikację między miejską siecią odpadów a producentem. EAR jest również odpowiedzialny za wydawanie numerów identyfikacyjnych producentom. Są to tzw. Producer Identification Numbers, które jednocześnie pozwalają na funkcjonowanie firmy na niemieckim rynku fotowoltaicznym. Po wejściu nowej ustawy, firmy muszą posiadać akredytowane przez EAR gwarancje finasowe zanim uzyskają numer producenta.

Usługi związane z cyklem życia modułów fotowoltaicznych, takie jak odbiór i utylizacja, zgromadziły już przeszło 7 000 ton wyeksploatowanych urządzeń. PV CYCLE informuje, że schemat zgodny z dyrektywą WEEE (Waste Electronics and Electrical Equipment), który nakazuje odbiór zużytych modułów PV oraz ich recykling, powinien być priorytetem firm. Pozwoli to na obniżenie kosztów produkcji, zachowując jednocześnie wysokie standardy w zakresie ochrony środowiska.

Natomiast kontrola zgodności z przepisami WEEE stanowi zasadnicze znaczenie dla umożliwienia równych warunków konkurencji w branży PV, w których przedsiębiorstwa spełniające standardy nie muszą płacić za tzw. „wolnych strzelców”. To właśnie oni narażają na niezwykle niekorzystne konsekwencje firmy, które działają zgodnie z prawem. Zwłaszcza w krajach, gdzie moduły fotowoltaiczne są sklasyfikowane jako produkty gospodarstwa domowego, takich jak Francja, Wielka Brytania, Holandia czy Niemcy.

Europejska dyrektywa dotycząca zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) weszła w życie w dniu 14 lutego 2014 roku. Zawarte są w niej przepisy nakazujące firmom z branży PV zapewnienie odbioru i recyklingu wyeksploatowanych produktów oraz zagwarantowania przyszłości finansowej gospodarce odpadami sektora PV, co jednoznacznie przekłada się na zagwarantowanie sfinansowania procesu utylizacji.

Również Japonia wkrótce rozpocznie opracowywanie przepisów dotyczących recyklingu modułów słonecznych. Władze tego kraju uznały, że zdecydowany wzrost zainteresowania, a przez to rozpowszechnienie instalacji słonecznych, zwłaszcza w ramach programu taryf gwarantowanych (FIT) może prowadzić do gromadzenia odpadów pochodzących z wyeksploatowanych urządzeń PV na składowiskach.