Niepewność polityczna uderza we francuski wiatr

O około 492 MW zwiększyły się moce produkcyjne francuskiego sektora energetyki wiatrowej w pierwszej połowie 2017 roku. To aż o 13% mniej niż w ubiegłym roku — poinformował France Energie Eolienne (FEE).

FEE zawiadomił na swojej stronie internetowej, że „główną przyczyną spadku była niepewność w kwestii ram ekonomicznych dla energetyki wiatrowej w kraju”. Prezes FEE, Olivier Perot, stwierdził ponadto, iż „wątpliwości te powodują, że fachowcy z branży wiatrowej muszą być ostrożni, czekając na spójne i stabilne ramy”.

Fotowoltaika od Columbus Energy

Francuskie stowarzyszenie dodało, że „uruchomienie prawie 500 MW w pierwszej połowie roku oznacza, że rozwój energetyki wiatrowej pozostaje dynamiczny pomimo niestabilnego otoczenia regulacyjnego i gospodarczego”.

FEE jest organizacją powołaną w celu obrony praw i interesów swoich członków, którymi są specjaliści i firmy z sektora energetyki wiatrowej we Francji. Misją stowarzyszenia jest przyczynianie się do zrównoważonego i kontrolowanego rozwoju energetyki wiatrowej we Francji poprzez współpracę ze wszystkimi zainteresowanymi stronami. FEE dąży do stworzenia i utrzymania więzi między francuskimi i zagranicznymi partnerami z branży.