Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

NIK: termomodernizacja przyniosła mniejsze oszczędności niż zakładano

NIK: termomodernizacja przyniosła mniejsze oszczędności niż zakładano

Raport Najwyższej Izby Kontroli wykazał, że termomodernizacja przeprowadzana z udziałem środków publicznych przynosi pozytywne efekty, jednak nie w takiej skali, jak oczekiwano.

Efekty termomodernizacji

Kontrolą objęto 354 wielorodzinnych budynków mieszkalnych należących do 19 spółdzielni mieszkaniowych na terenie Polski. Z raportu wynika, że zmniejszenie zużycia energii w ocieplonych nieruchomościach jest o 42% niższe, niż zakładały początkowe audyty energetyczne. W związku z programem planowano ogromne oszczędności, jednak roczne zużycie energii w docieplonych budynkach spadło o jedyne 22%., w efekcie spółdzielnie mieszkaniowe zaoszczędziły 2 mln złotych z 6,8 mln złotych, jakie początkowo zakładano.

NIK wyjaśnia, że przyczyną są zawyżone w audytach energetycznych oczekiwania efektów termomodernizacji. Dodatkowo, każda spółdzielnia w inny sposób oceniała zapotrzebowanie na ciepło w swoich budynkach oraz zapotrzebowanie na energię elektryczną. Spółdzielnie nie przeprowadzały także regulacji systemów ogrzewania w swoich obiektach, tak aby dostosować je do zmniejszonego poboru ciepła.

BGK i WFOŚiGW nie poddawały weryfikacji wyniku termomodernizacji

Najwyższa Izba Kontroli zwróciła uwagę na fakt, że wzrost cen energii również miał wpływ na efekty termomodernizacji. NIK poddała kontroli także instytucje udzielające dofinansowania, wykazując, że Bank Gospodarstwa Krajowego i Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej nie dokonywały weryfikacji wyniku termomodernizacji oraz osiągniętego efektu ekologicznego – pomimo że ograniczenie zużycia ciepła oraz zanieczyszczeń emitowanych przez ciepłownie było jednym z wymogów uzyskania dofinansowania.

Rekomendacje Najwyższej Izby Kontroli

NIK zwróciła się do niezależnej spółki o zaproponowanie prostego w obsłudze narzędzia do oceny efektów ekologicznych termomodernizacji. Rozwiązaniem jest narzędzie działające w programie Excel, które umożliwi planowanie efektów ekologicznych termomodernizacji w postaci ograniczenia zużycia energii cieplnej i zanieczyszczeń atmosfery dwutlenkiem węgla oraz monitorowanie tych efektów w kolejnych pięciu latach po termomodernizacji. Ponadto “NIK rekomenduje podmiotom wypłacającym środki, jako dobrą praktykę, przeprowadzenie wśród użytkowników kampanii informacyjnej w celu zmiany nawyków użytkowników ogrzewanych lokali” – czytamy w raporcie.

źródło: gramwzielone.pl

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.