Nowa elektrownia wodna na Wiśle

Powstanie nowy stopień na Wiśle w Siarzewie powyżej Włocławka z elektrownią wodną o mocy 80 MW. Szacunkowy koszt inwestycji to 3,5 mld zł, budowa rozpocznie się najwcześniej w 2019 roku.

Polska jedynie w kilkunastu procentach wykorzystuje hydrotechniczne zasoby swoich rzek. Energetyka wodna powinna stanowić znaczące źródło odnawialnej energii elektrycznej. Pozwoli to na zrównoważony rozwój zarówno energetyki, jak i żeglugi śródlądowej, co pokazuje nasza koncepcja budowy drugiego stopnia na Wiśle. – mówi Dariusz Kaśków, prezes Energa S.A. oraz współautor opracowania „Żegluga Śródlądowa – Odra”.

Sam obszar Dolnej Wisły przedstawia około 50 proc. ekonomicznego potencjału hydroenergetycznego Polski. Aktualnie w kraju użytkuje się ponad 700 elektrowni wodnych, z czego 46 należy do Grupy Energa. Istniejący na Wiśle od ponad 40 lat stopień wodny we Włocławku, z należącą do Energi elektrownią wodną o mocy zainstalowanej 160 MW, jest obecnie największym obiektem hydrotechnicznym w Polsce. Oddany do eksploatacji w 1970 roku, był jednym z ośmiu planowanych stopni wodnych w ramach tzw. Kaskady Dolnej Wisły (KDW). Możliwą do realizacji zainstalowaną moc wszystkich elektrowni w ramach KDW szacuje się aktualnie, przy uwzględnieniu ograniczeń środowiskowych, na około 640 MW.

Ze względu na ekologiczność, długi okres eksploatacji, dyspozycyjność, przewidywalność produkcji energii czy też możliwość skutecznego zarządzania produkcją, energetyka wodna jest, i z całą pewnością będzie w przyszłości, ważnym elementem nowego systemu elektroenergetycznego – mówi Dariusz Kaśków.

Budowa nowego stopnia z elektrownią wodną o mocy ok. 80 MW w Siarzewie będzie kosztować szacunkowo 3,5 mld zł. Część energetyczna tej inwestycji, którą jesteśmy zainteresowani to ok. 25-30% tej kwoty. Budowa, w optymistycznym wariancie, mogłaby się zacząć w 2019 roku. Jesteśmy obecnie w trakcie pozyskiwania dla tej inwestycji tzw. decyzji środowiskowej, która otwiera możliwość prowadzenia dalszych prac projektowych. – mówi Jakub Dusza z biura prasowego Grupy Energa. Szansę na realizację inwestycji zwiększa fakt, że projekt wraz z całą kaskadą dolnej Wisły znalazł się na rządowej liście inwestycji strategicznych, które mają szansę pozyskać fundusze europejskie w ramach tzw. Planu Junckera. W przyśpieszeniu inwestycji może też pomóc uzyskany przez Grupę Energa certyfikat EMAS (Eco Management and Audit Scheme). To promowany przez Komisję Europejską system certyfikacji środowiskowej, który ma pomagać w zarządzaniu firmą tak, by minimalizowała swój negatywny wpływ na środowisko. – dodaje Jakub Dusza.

Budowa na Wiśle drugiego stopnia wodnego w Siarzewie powyżej Włocławka to projekt, który od kilku lat konsekwentnie rozwija Grupa Energa. Przy stopniu planowana jest elektrownia wodna o mocy około 80 MW, której roczną produkcję energii szacuje się na poziomie 300 – 450 GWh. Inwestycja pozwoli na zabezpieczenie istniejącego stopnia wodnego we Włocławku, a także zmniejszy zagrożenie powodziowe w Dolinie Dolnej Wisły. Planowany stopień umożliwi także wykorzystanie powstałej retencji do nawodnień rolniczych, co wpłynie na zmniejszenie tempa stepowienia Kujaw. Przez planowany stopień przebiegać będzie droga dla pieszych i samochodów, zaś Wisła na nowym odcinku uzyska parametry drogi wodnej klasy międzynarodowej. Inwestycja nie utrudni wędrówki ryb, a przygotowany projekt kompensacji przyrodniczej, zakłada działania na niespotykaną dotąd w Polsce skalę, przez co poprawi się spójność ekosystemu doliny Wisły.