Nowe cele transformacji energetycznej Francji – do 2028 nawet 44 GW z OZE

Parlament francuski ustalił w dwóch dekretach nowe cele dla zmian energetycznych w kraju. W jednym przedstawiono dele produkcji prądu i wzrostu elektromobilności, a w drugim redukcji emisji gazów cieplarnianych. Do 2023 Francja ma osiągnąć 20,1 GW mocy wytwórczych, natomiast do 2028 aż 44 GW lub co najmniej 35,1 GW. Ustalono też nowe cele dla elektromobilności, a także cele redukcyjne gazów cieplarnianych.

W ramach realizacji tego celu władze francuskie zadeklarowały, że będą rokrocznie organizować przetargi na zbudowanie nowych elektrowni OZE. W jednym sezonie mają trwać dwa nabory zgłoszeń do projektów fotowoltaicznych elektrowni naziemnych o mocy do 1 GW. Dodatkowo też mają być organizowane przetargi na farmy dachowe o mocy do 300 MW. Rokrocznie mają się odbywać trzy takie konkursy. 

Fotowoltaika od Columbus Energy

Elektromobilność we Francji

Władze Francji ustaliły też cele dla elektromobilności:

  • samochody elektrycznych 660 tysięcy szt. w 2023 r. –  3 mln w 2028 r.
  • samochody hybrydowe typu plug-in 500 tys. szt. w 2023 r. –  1,8 mln w 2028 r. 
  • maszyny elektryczne i hybrydowe – 170 tys. w 2023 r. i 500 tys. w 2028 r.
  • transport ciężki, niskoemisyjny –  21 tys. w 2023 r.  i 65 tys. w 2028 r.

Dodatkowo ma pojawić się do 100 tysięcy ogólnodostępnych stacji ładowania w 2023 r, zaś stacji z paliwem wodorowym  – 100 w ciągu najbliższych trzech lat oraz 400 do nawet 1000 w ciągu kolejnych pięciu.

Redukcja paliw kopalnych w produkcji energii

Opracowane redukcje ustalono w stosunku do wyników z 2012 roku. Planowane spadki mają wynieść:

  • w przypadku gazu ziemnego:  -10% w 2023 r. i -22% w 2028 r .;
  • ropa naftowa:  -19% w 2023 r. i -34% w 2028 r .;
  • węgiel:  -66% w 2023 r. i -80% w 2028 r. 

Władze francuskie ustaliły również poziom redukcji końcowej konsumpcji energii w stosunku do 2012 roku na poziomie  -7,5% w 2023 r. i -16,5% w 2028.

W drugim uchwalonym przez parlament w Paryżu dekrecie znajdują się zapisy, które określają “budżety węglowe które stanowią limity emisji gazów cieplarnianych we Francji na lata 2019–2023, 2024–28 i 2029–33, i przyjmuje zmieniony krajowy projekt strategii niskoemisyjnej”.

I tak w pierwszym okresie Francja planuje oddać do atmosfery 422 Mt ekwiwalentu CO2 rocznie, w kolejnym 359 i w następnym 300 Mt. W ramach emisji związanej z produkcją energii przygotowano osobne budżety: 48 Mt ekwiwalentu CO2 w latach 2019–2023, 35 Mt  w 2024–2028 i 30 Mt w 2029–2033. Dla porównania – limit emisji w 1990 roku wynosił 78 Mt, w  2005 74 Mt, natomiast w 2015 47 Mt ekwiwalentu dwutlenku węgla.

Źródło: pv-magazine.com