Polski potencjał offshore

Nowe farmy wiatrowe w Wielkiej Brytanii podbijają stawkę

Pomiędzy lipcem a wrześniem 2018 roku udział OZE w miksie energetycznym Wielkiej Brytanii wyniósł ponad 33%, wszystko dzięki instalacji nowych systemów wiatrowych i solarnych. Rekordowy kwartał ubiegłego roku to efekt dużej ilości nowych mocy wiatrowych off-shore.

Szybkość instalacji nowych elektrowni wiatrowych na wodach Wielkiej Brytanii spowodowała, że rekordy padają jeden za drugim. Ostatnie silne wiatry przełożyły się na wysokie moce produkcji – na poziomie 15 GW.

Analitycy przewidują, że trend ten będzie kontynuowany także w 2019 roku, ponieważ nadal wiele morskich farm wiatrowych jest w budowie. Dodatkowo, wstępne badania pokazują, że już działające instalacje produkują więcej energii niż wstępnie planowano.

Jednocześnie, w tym samym okresie, udział węgla i gazu w miksie energetycznym spadł do 41,1%. Działacze ekologiczni podkreślają, że rząd powinien wspierać źródła odnawialne, a nie siłownie atomowe czy instalacje do frakingu i elektrownie gazowe.

Technologie solarne i wiatrowe rozwijają się cały czas i biją nowe rekordy – niskich kosztów, wysokiej produkcji itp. Wszystko pomimo braku wsparcia ze strony brytyjskiego rządu”, mówi Doug Par, szef Greenpeace UK.

Niskoemisyjne źródła energii elektrycznej na Wyspach stanowią około 56% wszystkich źródeł. Kilka lat temu pokonano już poziom 50%, a teraz dodatkowo coraz więcej systemów solarnych instaluje się na domach prywatnych, ponieważ w przyszłym roku skończyć ma się wsparcie dla tego rodzaju inwestycji. Obecnie wsparcie udzielane jest poprzez pakiet taryf gwarantowanych dla prosumentów, ale jak wskazuje brytyjski departament gospodarki, energii i strategii przemysłowej, po zakończeniu programu taryf gwarantowanych prosumenci nadmiarową energię elektryczną będą musieli oddawać do sieci za darmo.

Dodaj komentarz


You May Also Like

Nowe farmy fotowoltaiczne na Hawajach

Spółka Clearway Energy Group będzie dostarczać zieloną energię elektryczną koncernowi energetycznemu Hawaiian Electric Company. Prąd ma pochodzić z dwóch nowych instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 75 MW, które powstaną na…