Nowe farmy wiatrowe w Wielkiej Brytanii podbijają stawkę

Pomiędzy lipcem a wrześniem 2018 roku udział OZE w miksie energetycznym Wielkiej Brytanii wyniósł ponad 33%, wszystko dzięki instalacji nowych systemów wiatrowych i solarnych. Rekordowy kwartał ubiegłego roku to efekt dużej ilości nowych mocy wiatrowych off-shore.

Szybkość instalacji nowych elektrowni wiatrowych na wodach Wielkiej Brytanii spowodowała, że rekordy padają jeden za drugim. Ostatnie silne wiatry przełożyły się na wysokie moce produkcji – na poziomie 15 GW.

Fotowoltaika od Columbus Energy

Analitycy przewidują, że trend ten będzie kontynuowany także w 2019 roku, ponieważ nadal wiele morskich farm wiatrowych jest w budowie. Dodatkowo, wstępne badania pokazują, że już działające instalacje produkują więcej energii niż wstępnie planowano.

Jednocześnie, w tym samym okresie, udział węgla i gazu w miksie energetycznym spadł do 41,1%. Działacze ekologiczni podkreślają, że rząd powinien wspierać źródła odnawialne, a nie siłownie atomowe czy instalacje do frakingu i elektrownie gazowe.

Technologie solarne i wiatrowe rozwijają się cały czas i biją nowe rekordy – niskich kosztów, wysokiej produkcji itp. Wszystko pomimo braku wsparcia ze strony brytyjskiego rządu”, mówi Doug Par, szef Greenpeace UK.

Niskoemisyjne źródła energii elektrycznej na Wyspach stanowią około 56% wszystkich źródeł. Kilka lat temu pokonano już poziom 50%, a teraz dodatkowo coraz więcej systemów solarnych instaluje się na domach prywatnych, ponieważ w przyszłym roku skończyć ma się wsparcie dla tego rodzaju inwestycji. Obecnie wsparcie udzielane jest poprzez pakiet taryf gwarantowanych dla prosumentów, ale jak wskazuje brytyjski departament gospodarki, energii i strategii przemysłowej, po zakończeniu programu taryf gwarantowanych prosumenci nadmiarową energię elektryczną będą musieli oddawać do sieci za darmo.