Nowe magazyny energii w Nowym Jorku

Władze stanu Nowy Jork przedstawiły strategię, która ma pomóc w osiągnięciu niedawno przyjętego celu – 50% udziału energii odnawialnej w miksie energetycznym regionu. Nowe magazyny energii powinny to ułatwić oraz zagwarantować stabilność sieci.

Jak zapowiedział gubernator stanu Nowy Jork, Adrew Cuomo, do 2025 roku będą realizowane inwestycje w magazyny energii, które zapewnią potencjał magazynowania na poziomie 1,5 GW. Całość projektu finansowana będzie z budżetu stanu (wstępny szacunek to około 350 mld dolarów) oraz we wsparciu ze strony banku The New York Green Bank (około 200 mld dolarów).

Fotowoltaika od Columbus Energy

Miejscowe władze podkreślają, że: „magazynowanie energii to nie tylko budowa potencjału produkcji energii odnawialnej, ale również liczne korzyści dla środowiska i gospodarki, a także zwiększenie niezawodności sieci elektroenergetycznej”. Nie bez znaczenia jest także fakt, że inwestycje zapewnią nowe miejsca pracy – około 30 tys. stanowisk.

Zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w miksie energetycznym stanu Nowy Jork zostało zatwierdzone w 2016 roku. Wdrażany jest on w ramach mechanizmu Clean Energy Standard, który wymaga od operatorów energetycznych zakupu określonej ilości tzw. zielonych certyfikatów (Renewable Energy Credits). Jednocześnie prowadzone są inwestycje w fotowoltaikę oraz farmy wiatrowe na lądzie i morzu.

Potencjał magazynów energii w stanie Nowy Jork ma systematycznie się zwiększać, chociaż władze kładą nacisk na przyspieszenie inwestycji. Póki co wynosi on kilkadziesiąt MW.