Nowe wzory etykiet energetycznych

Sejm przegłosował nowelizację ustawy dotyczącą nowych etykiet energetycznych. Od teraz nowa klasyfikacja urządzeń elektrycznych będzie obowiązywać od A do G, bez “plusów”. Celem nowelizacji ustawy jest prawidłowe funkcjonowanie systemu kontroli tego typu urządzeń oraz ich sposobu etykietowania.

Do Sejmu trafiła ustawa w sprawie nowych wzorów etykiet energetycznych. Za jej przyjęciem głosowało 84 senatorów i aby weszła w życie musi być podpisana przez prezydenta. Nowelizacja ustawy ma zapewnić prawidłowe funkcjonowanie systemu kontroli etykietowania energetycznego w oparciu o przepisy Unii Europejskiej i Polski. Ma także za zadanie przeciwdziałać wprowadzania do użytku lub obrotu urządzeń elektrycznych niespełniających wymagań. Zapewnia dostarczenie do urządzeń wymaganych etykiet i kart informacyjnych.

Fotowoltaika od Columbus Energy

Organem monitorującym nowe przepisy będzie Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a organami odpowiedzialnymi za kontrole – Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej i Urząd Komunikacji Elektronicznej.

Mają także wejść w życie zapisy Rozporządzenia Europejskiego i Rady nr 2017/1369 z dnia 4 lipca 2017 roku ustanawiające ramy etykietowania energetycznego i uchylające dyrektywę 2010/30/UE. Nowe przepisy są niezbędne do stosowania powyższego rozporządzenia, który obejmuje nadzór systemu etykietowania energetycznego. Pozwala on na aktualizacje wzoru etykiet i wprowadzanie zmian w skali klas energetycznych.

Etykiety energetyczne służą do określenia ilości energii zużytej przez urządzenie w skali od A do G, gdzie A – kolor zielony – oznacza najmniejsze zużycie energii, a G – kolor czerwony – największe. Większość urządzeń zaliczane są do klas A+, A++ i A+++. Autorzy nowelizacji uważają tę klasyfikację za niejasną, dlatego w nowym systemie klasyfikacja będzie przywrócona do pierwotnej skali, czyli od A do G bez “plusów”. Nowe etykiety będą stosowane równolegle ze starymi do momentu ich całkowitego wycofania w wyznaczonym czasie.