Białoruś przyciąga zielone inwestycje

Ministerstwo  Środowiska Białorusi poinformowało, że od 2002 roku międzynarodowe inwestycje w projekty ukierunkowane na przeciwdziałanie zmianom klimatycznym przekroczyły 734 mln dolarów amerykańskich. Deklaruje też dalsze działania na rzecz rozwoju OZE i ochrony środowiska.

Informację w imieniu ministerstwa podała Nataliia Aleinikova, dyrektor departamentu ds. przeciwdziałania zanieczyszczeniu powietrza i zmianom klimatycznym. W kwotę 734 mln dolarów wlicza się również pomoc międzynarodową,  jaka została udzielona Białorusi na podobne projekty. Miało to miejsce w trakcie spotkania w ramach projektu „Zielone budownictwo – od teorii do praktyki” odbywającego się w ramach posiedzenia Izby Reprezentantów Zgromadzenia Narodowego, czyli niższej izby białoruskiego parlamentu.

Fotowoltaika od Columbus Energy

Polityka Białorusi usiłuje uwzględniać najważniejsze światowe problemy i priorytetowe kierunki oraz stosować zasadę „zrównoważonego rozwoju”. Właśnie w związku z tą zasadą stworzono szereg rządowych programów dotyczących ochrony środowiska i racjonalnego wykorzystywania zasobów naturalnych. Jednym z takich programów jest rozwój OZE, w którym Białoruś odnosi pewne sukcesy o czym świadczą dane z tzw. „Katastru państwowego odnawialnych źródeł energii”, choć większość „zielonej energii” na Białorusi to kontrowersyjne spalanie biomasy. Niemniej władze Białorusi podają rozwój OZE jako przykład dążenia do europejskich standardów i rozwiązań w swoim kraju.

Wskazaną przez Ministerstwo Środowiska kwotę resort traktuje jako potwierdzenie, że opracowane rozwiązania i przyjęte kierunki działania w zakresie ochrony środowiska są słuszne. Duża część tych inwestycji dotyczyła rekultywacji terenów leśnych i torfowisk, modernizację energetyki w celu zmniejszenia wykorzystania tradycyjnego w regionie źródła energii, czyli właśnie torfu. W zasobach katastru OZE można znaleźć informację, że dzięki OZE zmniejszono zużycie paliw opartych na węglowodorach o ponad 300 tys. ton w skali roku.

Następnym kierunkiem, który wydaje się priorytetowy dla naszego wschodniego sąsiada, jest energetyka wiatrowa – na rok  2019 r. zaplanowano rozpisanie konkursów państwowych na co najmniej pięć tego typu instalacji. Brak jest danych co do wymagań stawianych przed inwestorami choćby w zakresie mocy danego obiektu, ale prawdopodobnie będą to średniej wielkości elektrownie o mocy kilkudziesięciu MW tworzone z myślą o poprawie bezpieczeństwa energetycznego pobliskich miejscowości.

Warto też podkreślić, że poza działaniami władz centralnych, również władze lokalne angażują się w rozwój OZE. Ministerstwo Środowiska we współpracy z lokalnymi samorządami prowadzi program  pod nazwą „Porozumienie władz miejskich w zakresie klimatu i energii”, do którego  przyłączyło  się już przeszło  45 białoruskich miast.  Program  ten zakłada, że  miasta dobrowolnie wydzielają ze swoich budżetów środki na rozwój i modernizację lokalnej energetyki w celu zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych o minimum 30% do 2030 roku.