Branża odpadowa ma problem z szarą strefą

Najnowszy raport „Przeciwdziałanie Szarej Strefie w Polsce 2018/19” sporządzony przez Global Compact Network Poland (GCNP) opisuje szarą strefę i analizuje zjawiska występujące w branży paliwowej, hazardowej, odpadowej oraz urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Pokazane zostały w nim trendy w działaniach przestępców gospodarczych wykorzystujących luki prawne.

Szara strefa w gospodarce odpadami

Autorzy raportu wskazali w raporcie, że w branży gospodarki odpadami skala zmian w walce z szarą strefą sięga 30%. Nie jest ona jednak bagatelizowana – organy państwa wykazują zainteresowanie tym zjawiskiem.Puls Biznesu podaje, że: “kilka wdrażanych oraz przygotowywanych nowelizacji może ograniczyć działalność nieuczciwych firm w branży, lecz na ich efekty będziemy musieli jeszcze poczekać”.

Fotowoltaika od Columbus Energy

Szara strefa w Polsce

Polski Instytut Ekonomiczny poinformował, że wielkość szarej strefy w 2018 roku szacowana była na ponad 280 mld zł, jednak jej odsetek w relacji do PKB w ostatnich 3 latach zmniejszył się do 14,1%. GCNP ogłosiło, że do największych zmian doszło w branży paliwowej, w której wskaźnik jest na poziomie 90% w porównaniu do 70% w 2016 r. Najprawdopodobniej wpływ na to miało wdrożenie pakietu paliwowego, energetycznego i przewozowego oraz Systemu Teleinformatycznego Izby Rozliczeniowej i Jednolitego Pliku Kontrolnego.