O przyszłości polskiej energetyki podczas #EKG2019 w Katowicach

Prawie 12 tysięcy gości wzięło udział w tegorocznej edycji Europejskiego Kongresu Gospodarczego, który odbył się w dniach 13-15 maja w Katowicach. Wydarzenie łączyło w debatach przedstawicieli różnych środowisk biznesowych oraz polityków.

Fotowoltaika od Columbus Energy

Przedstawiciele branży górniczej, odnawialnych źródeł energii i politycy dyskutowali między innymi o smogu, walce z niską emisją, przemianach na rynku energetyki, innowacyjnych technologiach oraz nowych miejscach pracy.

Przyszłość polskiej energetyki

O przyszłości polskiej energetyki podczas panelu „PEP2040. Długoterminowa strategia dla polskiej energetyki” mówił między innymi minister Tchórzewski. W swoim wystąpieniu przedstawił projekt dokumentu dot. polskiej transformacji energetycznej. Według ministra przemiana energetyki powinna być ewolucyjna, równocześnie zapewniając zrównoważony rozwój, konkurencyjność i zrównoważony rozwój.

Z kolei w panelu “Energia i energetyka – rewolucja, regulacja, rynek”, minister energii podkreślał istotę rozwoju rynku OZE: – Ich udział w wytwarzaniu energii elektrycznej będzie wzrastać do poziomu przynajmniej 27% w 2030 r. (…) Przewidywany jest również dalszy rozwój energetyki rozproszonej: klastrów energii, spółdzielni energetycznych, które są nierozłączne z ekspansją OZE. Już dziś widać istotny krajowy postęp w zakresie rozwoju instalacji prosumenckich – liczba mikroinstalacji zwiększyła się z poziomu ok. 16 tys. W 2016 r. do ok. 54 tys. W 2018 r., tj. ponad trzykrotnie.

Technologie przyszłości

We wtorek 14 maja dyskutowano o “Technologiach przyszłości w energetyce”. Przedstawiciele branży odnawialnych źródeł energii, IT czy usług energetycznych rozmawiali między innymi o wyzwaniach stojących przed sektorem energii w najbliższej przyszłości w kontekście polityki klimatycznej, a także o nowoczesnych rozwiązaniach w energetyce. Spore zainteresowanie zyskał temat ofensywy domowej energetyki prosumenckiej, a także rozwiązań zintegrowanych w budownictwie czy mikroenergetyce.

Generacja rozproszona a rynek energii

Dyskusja tego panelu toczyła się wokół założenia Polityki energetycznej Polski do 2040 roku. Wojciech Cetnarski, prezes spółki Wento, podkreślił dwa trendy stymulujące rozwój technologii dotyczących rozproszonych źródeł energii. – Pierwszy odbywa się poprzez wprowadzenie regulacji prawnych, drugi oparty jest na rozwoju technologii, które pozwalają generować czystą energię. Według Cetnarskiego najtańsze formy pozyskiwania energii to farmy wiatrowe oraz fotowoltaika, której koszty stale się obniżają przy jednoczesnym wzroście wydajności.

Paweł Urbański, prezes rady nadzorczej Columbus Energy skomentował: – Procentowy przyrost jest ogromny, ale pamiętajmy, że jednak zaczynaliśmy właściwie od zera. Jak tłumaczy, w Polsce po fali wzrostu zainteresowania fotowoltaiką powstało 80 tys. indywidualnych instalacji, a w Niemczech jest ich już ponad 1,4 mln.