Ocieplenie klimatu zwiększa wielkość roślin, ale także czyni je podatniejszymi na przymrozki

Wraz z ocieplaniem się ziemskiego klimatu drzewa i krzewy rosnące na arktycznych tundrach stają się coraz wyższe i liczniejsze. Daje to więcej pożywienia, np. reniferom, ale wiąże się również z negatywnymi skutkami, nad którymi zastanawiają się badacze.

Mark Olson, naukowiec z Narodowego Autonomicznego Uniwersytetu Meksyku, przyjrzał się bliżej opisywanemu zjawisku i odkrył, że większe lub wyższe rośliny są bardziej podatne na niesprzyjające warunki klimatyczne, a w szczególności na susze oraz przymrozki.

Wraz ze wzrostem maksymalnej wysokości rośliny w regionach, które stają się coraz cieplejsze i bardziej wilgotne, rozwijają szersze naczynia do transportu wody z korzeni do liści. Taka adaptacja wynika z fizycznej budowy naczyń kapilarnych: szersze naczynia mogą wydajniej zbierać wodę.

Ta adaptacja ma swoje wady – im szersze jest naczynie, tym większe jest ryzyko, że podczas suszy powstaną zatory z pary wodnej, a gdy jest zimno – z lodu. Zatkanie kapilar powoduje, że woda przestaje płynąć do liści i w część lub cała roślina umiera. Oznacza to, że rośliny w regionach, które stają się cieplejsze, są bardziej podatne na susze i przymrozki.

Olson wraz ze swoim zespołem przebadał 1535 próbki z 537 gatunków roślin z 19 regionów świata. Naukowcy badali w jaki sposób rośliny adaptują się do zmian środowiska. Średnie opady na analizowanych obszarach wynosiły od 10 cm do 400 cm wody rocznie, a średnioroczne temperatury od 0°C do 35°C. Naukowcy wyhodowali także grupę kontrolną w znanych warunkach.

Skorelowano wielkość kanałów, długość rośliny i inne parametry z klimatem. W ten sposób naukowcy doszli do wniosku, że rośliny na całym świecie reagują na cieplejszy klimat, zwiększając się. Gdy klimat jest zmienny, to wyższe rośliny są bardziej narażone na ryzyko uszkodzenia i obumierania.