Oczyszczalnia Ścieków w Rzeszowie wybuduje farmę fotowoltaiczną

Oczyszczalnia Ścieków w Rzeszowie otrzymała dofinansowanie z programu Infrastruktura i Środowisko, które spożytkuje m.in. na budowę farmy fotowoltaicznej o mocy 1MW i powierzchni 2 ha. Prąd wytwarzany za pomocą paneli słonecznych będzie wykorzystywany w całości na potrzeby oczyszczalni.

Nie od dziś Oczyszczalnia Ścieków w Rzeszowie jest producentem zielonej energii. Już od 2003 roku inwestuje w wytwarzanie biogazu. Energia wytwarzana w ten sposób zaspokaja potrzeby oczyszczalni w 70%.

Deficyt energii zostanie zaspokojony dzięki farmie fotowoltaicznej, która dostarczy brakującą energię. Dodatkowa moc potrzebna jest w związku z koniecznością dostarczenia większej ilości tlenu do komór napowietrzania w sezonie letnim. Rozbudowa i modernizacja części osadowej oczyszczalni jeszcze bardziej zwiększyła zapotrzebowanie na energię. Dzięki panelom fotowoltaicznym zmniejszeniu ulegną koszty eksploatacji i serwisów obecnie pracujących kogeneratorów.

Potencjał paneli fotowoltaicznych zostanie, zmaksymalizowany dzięki odpowiedniemu rozmieszczeniu. Przyniesie to dodatkowe oszczędności w ilościach spalonego biogazu, jaki zostanie przeznaczony do kogeneratorów w godzinach i porach, w których panele słoneczne nie będą wytwarzały energii.

Dodaj komentarz

Zapisz się do naszego newslettera

Wysyłamy maksymalnie jedną wiadomość w tygodniu, nie spamujemy!

Czytaj więcej:

W Osieku powstanie farma fotowoltaiczna na potrzeby Grupy Azoty Siarkopol. Kilkanaście tysięcy paneli wyprodukuje rocznie niemal 5 GWh energii

Grupa Azoty Siarkopol wybuduje w Osieku (woj. świętokrzyskie) gigantyczną farmę fotowoltaiczną na własne potrzeby. To pierwsza w Polsce inwestycja firmy we własną elektrownię. Farma powstanie na niezagospodarowanych terenach powstałych po wydobyciu siarki.