Oczyszczalnia Ścieków w Rzeszowie wybuduje farmę fotowoltaiczną

Oczyszczalnia Ścieków w Rzeszowie wybuduje farmę fotowoltaiczną

Oczyszczalnia Ścieków w Rzeszowie otrzymała dofinansowanie z programu Infrastruktura i Środowisko, które spożytkuje m.in. na budowę farmy fotowoltaicznej o mocy 1MW i powierzchni 2 ha. Prąd wytwarzany za pomocą paneli słonecznych będzie wykorzystywany w całości na potrzeby oczyszczalni.

Nie od dziś Oczyszczalnia Ścieków w Rzeszowie jest producentem zielonej energii. Już od 2003 roku inwestuje w wytwarzanie biogazu. Energia wytwarzana w ten sposób zaspokaja potrzeby oczyszczalni w 70%.

Deficyt energii zostanie zaspokojony dzięki farmie fotowoltaicznej, która dostarczy brakującą energię. Dodatkowa moc potrzebna jest w związku z koniecznością dostarczenia większej ilości tlenu do komór napowietrzania w sezonie letnim. Rozbudowa i modernizacja części osadowej oczyszczalni jeszcze bardziej zwiększyła zapotrzebowanie na energię. Dzięki panelom fotowoltaicznym zmniejszeniu ulegną koszty eksploatacji i serwisów obecnie pracujących kogeneratorów.

Potencjał paneli fotowoltaicznych zostanie, zmaksymalizowany dzięki odpowiedniemu rozmieszczeniu. Przyniesie to dodatkowe oszczędności w ilościach spalonego biogazu, jaki zostanie przeznaczony do kogeneratorów w godzinach i porach, w których panele słoneczne nie będą wytwarzały energii.