„Odra na czas – czas na Recykling Rejs”

„Odra na czas – czas na Recykling Rejs”

Zanieczyszczenie wód jest dużym problemem nie tylko dla środowiska naturalnego, ale również dla ludzi. Woda pełna odpadów jest nie tylko niezdatna do picia, ale także niebezpieczna dla zdrowia. Na powyższy problem zwraca uwagę coraz więcej środowisk, w tym ekolodzy, dla których dobro natury jest ważną kwestią. Z tego też względu starają się oni edukować społeczeństwo w tej kwestii na wiele, często niekonwencjonalnych sposobów.

Wśród takich właśnie proekologicznych działaczy znajdują się Dominik Dobrowolski oraz Dominik Borkowski, którzy biorą udział w akcji „Odra na czas – czas na Recykling Rejs”, mającej na celu zwrócenie uwagi na problem zanieczyszczeń występujących w rzece Odrze. W tym celu przepłyną oni w kajakach dystans ok. 235 km, zaczynając podróż w opolskim Brzegu, a kończąc w Nowej Soli. Kajakarze chcą pokonać wodną trasę w ciągu 72 godzin, co wymusi na nich niemal nieprzerwane wiosłowanie. Podróż rozpoczęła się w piątkowy poranek, a jej zakończenie spodziewane jest z początkiem nowego tygodnia, jednakże jest to zależne w dużej mierze od warunków atmosferycznych.

„Chcemy przepłynąć 235 kilometrów i zrobić to w 72 godziny. Planujemy po kilka godzin spać gdzieś w szuwarach, albo w krzakach nad brzegiem, generalnie jednak chcemy płynąć cały czas. Dziś przed nami do Wrocławia cztery śluzy, w stolicy Dolnego Śląska kolejne, a później tylko elektrownia wodna i dalej już wolna Odra” – powiedział w rozmowie z Radiem Opole Dominik Dobrowolski.

Akcja „Odra na czas – czas na Recykling Rejs” ma na celu zwrócenie uwagi na rozwój turystyki rzecznej, a także większe zaangażowanie władz w ochronę środowiska naturalnego. Jest ona współorganizowana z fundacją Plastics Europe Polska, której cele są tożsame z tymi, które przyświecają uczestnikom kajakowej wyprawy.

„To jeden z wielu projektów, jaki realizujemy z Fundacją Plastics Europe Polska. Walczymy po prostu z zanieczyszczaniem rzek i mórz. Pokazujemy także, jak ważny jest recykling, aby odpady nie trafiały do wody, i na koniec przedstawiamy walory Odry, po której dziś warto pływać” – dodał Damian Borkowski.