Oficjalne otwarcie zbiornika wodnego w Świnnej Porębie

Dzisiaj odbyło się oficjalne otwarcie zbiornika wodnego na rzece Skawa w Małopolsce. Na uroczystości pojawiła się premier Beata Szydło. Zbiornik poza funkcją retencyjną i przeciwpowodziową wyposażony jest w dwie turbiny o mocy łącznej około 4,4 MW.

To, co nie udało się przez niespełna 30 lat, udało się w ciągu 2 lat, gdy rządzi Prawo i Sprawiedliwość. Kolejna obietnica wyborcza została spełniona – przechwalała się premier Beata Szydło na otwarciu zbiornika retencyjnego Świnna Poręba. Tymczasem, władze samorządowe o oficjalnym otwarciu zbiornika dowiedziały się rano drogą mailową. Wójtowie z okolicznych gmin podkreślają, że zbiornik wciąż nie jest gotowy, podaje Radio Kraków.

Jest to dla nas duże zaskoczenie. Nie wiem, czy płakać, czy się cieszyć. Cieszyć się nie ma z czego. Jesteśmy przekonani, że jest jeszcze wiele rzeczy do zrobienia. Zbiornik jest częściowo zarośnięty, są tam wystające drzewa, konary, trzeba uporządkować osuwiska. Uczestniczyliśmy już w kilku wcześniejszych odbiorach i będziemy w kolejnych, w zależności od tego, kto będzie przy władzy – mówili reporterowi Radia Kraków samorządowcy.

Ponad 30 lat upłynęło od wbicia pierwszej łopaty do momentu zakończenia inwestycji i tylko naiwni mogą uwierzyć w bajki, że 2 lata władzy PiS przyczyniły się do oddania zbiornika. Pomijając spory polityczne i któreś już z rzędu oficjalne otwarcie zbiornika, specjalnie dla portalu Świat OZE, o zaporze w Świnnej Porębie opowiada Konrad Myślik z Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Inwestycja jest szansą na rozwój dla miejscowości położonych w okolicy. W ramach budowy zbiornika Świnna Poręba powstało 35 km dróg lokalnych oraz infrastruktura sanitarna i kolejowa. Inwestycja powstała dzięki polskiej myśli technologicznej. Obiekt projektowali polscy inżynierowie oraz budowały go nasze rodzime firmy.

Zbiornik zlokalizowany jest na rzece Skawie, w województwie małopolskim, w powiatach wadowickim i suskim, na terenach gmin Mucharz, Stryszów i Zembrzyce. Całkowity koszt budowy zbiornika wyniósł ok. 2,2 mld zł. Przy zaporze funkcjonować będzie elektrownia wodna, wyposażona w dwie turbiny Kaplana o mocy łącznej około 4,4 MW.

Zapora będzie ochronić przed powodzią pobliskie doliny Skawy i Górnej Wisły, jak również zabezpieczy Kraków przed ewentualnym zalaniem. Będzie też stanowić zasób wody dla celów komunalnych i przemysłowych. Zbiornik Świnna Poręba jest kluczowy dla zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpowodziowego województwa małopolskiego, a także jest elementem systemu przeciwpowodziowego całego kraju.