Oxford PV rozpoczyna produkcję perowskitowych ogniw słonecznych w Niemczech

Brytyjski pionier technologii perowskitowej – Oxford PV – zakupił nieruchomości, zajmowane dotychczas przez fabrykę cienkowarstwowych ogniw PV od Bosch Solar w Brandenburgu nad Hawelą. W tym miejscu Oxford zamierza rozpocząć pilotażową produkcję podłóż perowskitowych, co miałoby pozwolić na wprowadzenie tej technologii do masowego wykorzystania. Miejsce pod nową inwestycję wybrane zostało nieprzypadkowo. Istniejąca w tym miejscu już wcześniej fabryka Bosch Solar zgromadziła doskonałe wyposażenie a także przeszkoliła pracowników, co daje Oxford PV dostęp do wykwalifikowanej kadry.

Fotowoltaika od Columbus Energy

Oxford PV to spin-off z uniwersytetu w Oxford – pionierskiego miejsca, gdzie opracowywane są komórki fotowoltaiczne wykorzystujące tą pionierską technologię. Oxford PV, dzięki niedawnemu pozyskaniu nowych funduszy, może zainwestować w rozwój, mający na celu masową produkcję ogniw opartych na perowskitach.

Ta inwestycja jest znamienna z szeregu względów. Pokazuje ona, że europejski przemysł fotowoltaiczny rośnie w siłę. Coraz mocniejszą wiarę pokłada się w opracowanych tutaj technologiach. Jest to o tyle istotne, że ogniwa oparte o perowskity mają szereg przewag nad ogniwami krzemowymi – wyższą wydajność konwersji i niższy koszt produkcji. Aby się o tym jednakże przekonać – szczególnie o zmniejszonych kosztach – konieczna jest masowa produkcja takich systemów.

Masowa produkcja ogniw z nowych materiałów daje także szansę na doskonalenie tej technologii i dostosowanie jej do zastosowań komercyjnych.

Jak mówi CEO firmy Frank Averdung „Perowskity mają potencjał zwiększyć wydajność systemów fotowoltaicznych i umożliwić sprostanie zapotrzebowaniu na energię w przyszłości. Bardzo cieszymy się, że udało nam się nabyć odpowiednią fabrykę, która pozwoli nam szybko uruchomić produkcję i przyspieszy moment wprowadzenia tych ogniw na rynek”. Potencjalne zyski, jakie oferuje nowa technologia są bardzo kuszące – ogniwa oparte o perowskity osiągają wydajności konwersji na poziomie 30%. Problemem póki co jest stabilność tych ogniw, jednakże ten problem powinien zostać rozwiązany na etapie masowej produkcji ogniw.