OZE w Częstochowie – dofinansowania na inwestycje

Mieszkańcy Częstochowy w 2018 roku będą mogli skorzystać z unijnego dofinansowania na produkcję energii z odnawialnych źródeł i ograniczanie emisji zanieczyszczeń. Dotacje obejmą kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne i pompy ciepła.

Zarząd Województwa Śląskiego podjął decyzję, że Częstochowa dostanie dofinansowanie na projekt „Budowa infrastruktury służącej do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Miasto Częstochowa”. Na ograniczenie emisji zanieczyszczeń oraz wymianę przestarzałych źródeł energii (np. pieców węglowych) na ekologiczne miasto przeznaczy około 5,3 mln złotych. Wszystko w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, działanie 4.1. Odnawialne źródła energii.

Nowe instalacje OZE pojawią się na lub w budynkach osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej. Przez pierwsze pięć lat będą własnością gminy, a następnie za niewielką opłatą przejmą je właściciele lokali.

Fotowoltaika od Columbus Energy

Z projektowych funduszy skorzystają 124 gospodarstwa domowe, na których zamontowane zostaną panele fotowoltaiczne oraz 44, do których trafią kolektory słoneczne i pompy ciepła. Dotacje obejmą 85% kosztów kwalifikowanych, pod warunkiem, że planowane inwestycje nie przekroczą określonych sum. Maksymalna wartość w przypadku pomp ciepła to 18 tys. złotych, ogniw fotowoltaicznych – 15 tys. złotych, a kolektorów – 12 tys. złotych.