Pakiet odpadowy podpisany przez prezydenta

Nowele dwóch ustaw o odpadach i Inspekcji Ochrony Środowiska zostały podpisane przez prezydenta Andrzeja Dudę. Celem wprowadzenia zmian do ustaw jest wyeliminowanie nieprawidłowości w gospodarce odpadowej.

Co się zmieni? Po pierwsze wprowadzono kaucję, która ma gwarantować, że firmy zajmujące się odpadami nie porzucą ich. Zdarza się, że przedsiębiorstwa bankrutują, podpalają lub pozostawiają odpady łamiąc w ten sposób przepisy.  Gdyby jednak do tego doszło, samorządy miałyby zapewnione środki na ich zagospodarowanie. Kolejną zmianą jest monitoring na wysypiskach – w ten sposób łatwiej będzie można wytropić szkodliwe działanie i kto jest za nie odpowiedzialny. Następna modyfikacja dotyczy okresu składowania odpadów – dotychczas śmieci mogły być składowane przez trzy lata, zmiana zmniejsza ten czas do roku. Przedsiębiorcy chcący prowadzić działalność związaną z odpadami będą musieli przedstawić dokumenty poświadczające, że są właścicielami gruntu, jego użytkownikami wieczystymi lub potwierdzoną u notariusza umowę dzierżawy. Zarówno dzierżawca jak i dzierżawiący będą ponosili większą odpowiedzialność za grunt pod instalacje odpadowe.

Fotowoltaika od Columbus Energy

Zmiany dotyczą również międzynarodowego transportu odpadów – wraz z wejściem nowych przepisów do Polski będzie można przywieźć jedynie odpady, które będzie można wykorzystać powtórnie. Wprowadzono również zmiany sugerowane przez branżę odpadową. Dotychczasowy okres 1 roku na przechowywanie zanieczyszczonej ziemi został podwyższony do 3 lat.

Kolejne zmiany dotyczą kompetencji i uprawnień Inspekcji Ochrony Środowiska, która będzie mogła ścigać przestępstwa środowiskowe i wnosić w tym zakresie akty oskarżenia. Prowadzone przez Inspekcję Ochrony Środowiska kontrole będą mogły być niezapowiedziane i w zasadzie prowadzone o każdej porze dnia i nocy.

Pakiet obu nowelizacji przewiduje ogromne kary finansowe za łamanie przepisów. Wszelkie działania mają przeciwdziałać takim sytuacjom, jakie miały miejsce w ostatnim czasie. Od początku roku we wszystkich częściach kraju dochodziło do celowych podpaleń składowisk odpadów.