Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Papież Franciszek: Generujemy dług ekologiczny. Kto go spłaci?

papież

Papież Franciszek: Generujemy dług ekologiczny. Kto go spłaci?

W Orędziu na Światowy Dzień Modlitw o Ochronę Świata Stworzonego, papież Franciszek zwrócił uwagę na kondycję ekologiczną świata. To nie pierwszy raz, kiedy głowa Kościoła katolickiego nawołuje do większej troski o środowisko naturalne. 

B1
Reklama

Brat Słońce, Matka Ziemia

Orędzie rozpoczyna się od przypomnienia, że wszyscy – ludzie, zwierzęta, dary natury, planety – stanowią jedną, spójną całość, ściśle ze sobą powiązaną. Jako wyraz jedności, papież nazywa Słońce i Księżyc naszymi braćmi, rzekę – siostrą, a Ziemię – matką. Hierarcha Kościoła apeluje, aby powrócić do więzi ze stworzeniem, które są “niezbędne do utrzymania siebie i całej tkanki życia”.

– Rozgrabiamy dobra planety, wyciskając je jak pomarańczę. Kraje i firmy na Północy wzbogaciły się, wykorzystując naturalne dary z Południa, generując “dług ekologiczny”. Kto spłaci ten dług? Ponadto “dług ekologiczny” zwiększa się, gdy międzynarodowe koncerny robią poza swoimi krajami to, czego nie wolno im robić u siebie. To jest oburzające. Dziś, nie jutro, dziś musimy odpowiedzialnie dbać o stworzenie. Módlmy się, aby zasoby planety nie były rozgrabiane, ale dzielone w sposób sprawiedliwy i pełen szacunku. Nie dla grabieży, tak dla dzielenia się – powiedział papież Franciszek 1 września 2020 roku. 

Reklama

Zrozumieć i naprawić

Franciszek zauważył, że obecny styl życia, oparty na żądaniu ciągłego rozwoju oraz cyklu produkcji i konsumpcji, wyczerpuje środowisko naturalne. W swoich działaniach korporacje gubią etyczny i moralny aspekt swojej misji, wyzyskując zasoby Ziemi i lekceważąc prawa zwierząt. Zdaniem papieża pandemia jest szansą dla świata, aby wypracować nowe, zrównoważone nawyki w zakresie zużycia energii, konsumpcji, transportu i odżywiania. W Orędziu czytamy o problemach szczególnie niepokojących duchownego – ociepleniu klimatu, zanikaniu gatunków i degradacji ekosystemów. W związku ze zbliżającym się szczytem klimatycznym Glasgow, Franciszek wezwał wszystkie kraje do przyjęcia bardziej ambitnych celów dotyczących ograniczania emisji.

Zielona encyklika

W encyklice wydanej w 2015 roku o nazwie “Laudato si”, papież Franciszek po raz pierwszy wyraził swoją troskę o środowisko przyrodnicze. Zauważył, że ochrona środowiska jest wielkim wyzwaniem dla ludzkości, które powinien podjąć każdy człowiek, niezależnie od poglądów i wyznania. Franciszek podkreślił, że każdy z nas jest częścią przyrody i konsekwentnie powinien się o nią troszczyć oraz ją szanować. Do działania nawoływał także międzynarodowych polityków oraz korporacje, aby pomimo podziałów, podjęli współpracę na rzecz wspólnego dobra – natury. 

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.