Program „Czyste Powietrze” z nowym pełnomocnikiem

Nowym pełnomocnikiem ds. programu „Czyste Powietrze” został Bartłomiej Orzeł. Wcześniej był jednym z doradców Mateusza Morawieckiego, a od lutego zastępcą dyrektora Centralnego Ośrodka Sportu. Jego zadaniem będzie dokończenie reformy programu. 

Poprawa jakości powietrza

W ramach programu „Czyste Powietrze” przyznawane są dotacje na przeprowadzenie domowej termomodernizacji. Wszystko po to, aby przyczynić się do faktycznej redukcji emisji smogu w Polsce. Orzeł o przyznanej nominacji poinformował 7 września. 

Fotowoltaika od Columbus Energy

Moim zadaniem jako pełnomocnika jest ponadresortowe koordynowanie w imieniu premiera Mateusza Morawieckiego polityki w sprawie programu „Czyste Powietrze”, ale nie tylko. Będę również przewodniczył Komitetowi Sterującemu Krajowego Programu Ochrony Powietrza oraz odpowiadał za doskonalenie działań sektora publicznego na rzecz poprawy jakości powietrza w Polscepowiedział nowy pełnomocnik.

Zadania na najbliższy czas

Orzeł podkreślił, że program wymaga pewnych zmian, nie będą jednak one rewolucyjne, a sama struktura pozostanie niezmieniona. W planach jest m.in. stworzenie mechanizmu, który ułatwiłby korzystanie z programu osobom biedniejszym. Nowy pełnomocnik zwrócił uwagę, że działania będą realizowane na styku wielu resortów – budownictwa, infrastruktury, polityki społecznej, środowiska, klimatu, ale również rolnictwa i rozwoju wsi. Zaznaczył także, że konieczne jest opracowanie programu dla prywatnych budynków wielorodzinnych. 

– Szacuje się, że w samym Wrocławiu takich “kopciuchów” w budynkach wielorodzinnych jest nawet 13000, a tam często mieszkają ludzie mniej zamożni – dlatego trzeba im pomóc – podkreślił. 

Co wiemy o nowym pełnomocniku?

Bartłomiej Orzeł pochodzi Nowego Sącza. Jest absolwentem Uniwersytetu Jagiellońskiego i Wyższej Szkoły Biznesu – National Louis University. Drogę zawodową rozpoczynał jako koordynator projektów i fundraiser w organizacjach pozarządowych. Później pracował w mediach. Pisał głównie o tematach gospodarczych, rolnych i społecznych. Został wyróżniony nagrodą specjalną w konkursie im. Władysława Grabskiego dla najlepszych dziennikarzy ekonomicznych 2018. W 2018 roku został członkiem Zespołu Ekspertów Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego. Współtworzył Sądecki Alarm Smogowy, więc temat walki z zanieczyszczeniem środowiska jest mu znany.

Źródło: biznesalert.pl, torwar.cos.pl; Foto. Twitter