Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Wzrosną dotacje w programie „Czyste powietrze”

Wzrosną dotacje w programie „Czyste powietrze”

Sejm uchwalił dzisiaj nowe regulacje w programie „Czyste powietrze”.  Wysokość dotacji na termomodernizację domów jednorodzinnych dla najmniej zamożnych zostanie zwiększona. 

B1
Reklama

Nowe regulacje wreszcie uchwalone

Nabór wniosków w zaktualizowanej formie programu „Czyste Powietrze” trwa już od kilku miesięcy. O wyższych dotacjach dla mniej zamożnych osób mówiono już na etapie ogłoszenia drugiej jego edycji. 

Podczas dzisiejszego posiedzenia Sejm uchwalił ustawę, która zawiera regulacje dające możliwość wprowadzenie wyższych dotacji. Zmiany włączono do nowelizacji ustawy o biokomponentach i biopaliwach, którą zgłosił PiS.

Reklama

Kto otrzyma wyższe dotacje?

Podwyższoną dotację będzie mogło otrzymać wieloosobowe gospodarstwo o dochodach miesięcznych, które nie przekraczają 1400 zł netto na osobę. W przypadku gospodarstwa jednoosobowego dochód nie może być wyższy niż 1960 zł netto.

Przy rozszerzonym dofinansowaniu dla mniej zamożnych beneficjentów maksymalna wysokość dotacji wyniesie 32 tys. zł. W przypadku podstawowego poziomu nadal będzie to 20 tys. zł. 

Wysokość przyznawanych dotacji będzie powiązana z efektem ekologicznym. Najwyższe dofinansowanie ma być wypłacane w przypadku montażu pomp ciepła. Dotacja zostanie powiększona o kolejne 5 tys. zł, jeśli jednocześnie zainstalujemy przydomową instalację fotowoltaiczną.

Jakie warunki trzeba będzie spełnić, by otrzymać podwyższoną dotację? 

Zgodnie z proponowanymi przepisami, „osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie dofinansowania z Narodowego Funduszu lub wojewódzkiego funduszu, może złożyć żądanie wydania zaświadczenia o wysokości  przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego”.

Takie zaświadczenie będzie wydawał wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Żądając jego wydania, potencjalny beneficjent musi złożyć oświadczenie, które potwierdzi, że NFOŚiGW lub WFOŚiGW wymaga takiego dokumentu.

Źródło: gramwzielone.pl

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.