Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Watykan wzywa katolików do zaprzestania inwestycji w paliwa kopalne

Watykan, ochrona środowiska

Watykan wzywa katolików do zaprzestania inwestycji w paliwa kopalne

Z okazji pięciolecia publikacji papieskiej encykliki „Laudatio si”, Watykan wydał dokument „Na drodze troski o nasz wspólny dom”. Wzywa w nim m.in. do rezygnacji z inwestycji w paliwa kopalne i przemysł zbrojeniowy.

Reklama

Wezwania zamieszczone w 225-stronicowym podręczniku, to „praktyczne kroki”, które prowadzić mają do osiągnięcia celów przełomowej encykliki „Laudato Si”. Papież Franciszek przed pięciu laty zawarł w niej wskazania dotyczące potrzeby ochrony przyrody, życia i osób bezbronnych. 

Kierunki wyznaczone „na drodze troski o nasz wspólny dom”

W dokumencie wyraźnie zaznaczono, że kryzysy społeczno-środowiskowe, które obecnie wstrząsają światem, nie są od siebie oddzielone. Remedium miałoby być utworzenie międzynarodowej solidarności i sprawiedliwych systemów gospodarczych oraz finansowych. Jak podkreślono, zaangażowanie w troskę o „nasz wspólny dom”, jest nierozłączną częścią życia chrześcijańskiego, a nie tylko jedną z jego opcji.

Nasze wybory mają wpływ na pozytywne zmiany

Jak zaznaczono w jednej z części obszernego dokumentu, ludzie „mogą sprzyjać pozytywnym zmianom (…) wykluczając z inwestycji firmy, które nie spełniają określonych parametrów”. Do tych czynników zaliczono m.in. poszanowanie praw człowieka, zakaz pracy dzieci i ochronę środowiska naturalnego.

Odezwa do katolików wzywa także do obrony praw małych, lokalnych społeczności do decydowania o inwestycjach, jakie będą przeprowadzanie w obrębie miejsca ich zamieszkania. Chodzi m.in. o wydobywanie ropy naftowej i nadmierną eksploatację surowców naturalnych.

Źródło: reuters.com

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.