Papież Franciszek niepokoi się brakiem reakcji na zmiany klimatyczne

W czwartek 9 stycznia, podczas corocznego spotkania dyplomatycznego w Watykanie, papież Franciszek wyraził swój niepokój w związku z brakiem działań, które powinni podejmować polityczni przywódcy w związku ze zmianami klimatu.

Papież Franciszek wielokrotnie zwracał uwagę na problem niewystarczającej ochrony środowiska. Teraz, podczas corocznego spotkania z korpusem dyplomatycznym, w swoim przemówieniu powiedział, że zmiany klimatyczne powinny być obiektem troski dla wszystkich.

Fotowoltaika od Columbus Energy

Wielu młodych ludzi zaczęło aktywnie zwracać uwagę przywódców politycznych na kwestię zmian klimatu. Oni mówią nam, że tak nie może być, ponieważ na wszystkich poziomach istnieje pilne wyzwanie, by chronić nasz wspólny dom i zjednoczyć całą rodzinę ludzką w poszukiwaniu zrównoważonego i integralnego rozwoju – mówił Franciszek. – Niestety, nie wydaje się, aby pilne nawrócenie ekologiczne zostało uchwycone w polityce międzynarodowej, w której reakcja na sprawy wynikające z problemów globalnych, takich jak zmiany klimatyczne, pozostaje bardzo słaba i stanowi źródło poważnego zaniepokojenia – dodał.

Papież Franciszek zwrócił też uwagę na bezowocny przebieg XXV Sesji Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (COP 25). Jak podkreślał, kryzys klimatyczny „wymaga zbiorowej reakcji, zdolnej postawić dobro wspólne nad konkretnymi interesami”.

fot: Claude Truong-Ngoc / Wikimedia Commons