Pierwsze umowy sprzedaży gwarancji pochodzenia na TGE

Od momentu uchwalenia Ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii znacząco wzrosły wolumeny wystawianych przez Urząd Regulacji Energetyki gwarancji pochodzenia. Towarowa Giełda Energii, która prowadzi Rejestr Gwarancji Pochodzenia, zaobserwowała zainteresowanie tym instrumentem ze strony rynku, czego konsekwencją jest zwarcie pierwszych umów sprzedaży gwarancji pochodzenia. Obejmują one łącznie 104 535 megawatogodzin energii.

Rejestr Gwarancji Pochodzenia (RGP) skierowany jest do wytwórców energii OZE, spółek obrotu, brokerów oraz podmiotów, którym zależy na poświadczeniu pochodzenia energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. W RGP na stronę kupującą oczekuje obecnie kolejnych 265 000 gwarancji pochodzenia. Towarowa Giełda Energii przewiduje w najbliższym czasie wzrost ilości wystawionych gwarancji pochodzenia oraz obrotów tymi dokumentami.

Fotowoltaika od Columbus Energy

Gwarancje pochodzenia energii są elementem polityki środowiskowej Unii Europejskiej, mającym na celu ujawnienie rodzajów źródeł i paliw, z których powstaje energia elektryczna. W związku z tym, że niemożliwe jest oznaczenie samej energii, stworzono system dokumentów (gwarancji), które powstają wraz z produkcją energii.

Szczegółowe informacje na temat Rejestru Gwarancji Pochodzenia oraz zasad obrotu gwarancjami pochodzenia, znajdują się na stronie Towarowej Giełdy Energii, pod linkiem.