“Pióra Biznesu” rozdane krakowskim przedsiębiorcom – wśród laureatów firma z branży OZE

W poniedziałek Stowarzyszenie Małych i Średnich Przedsiębiorstw “Krak-Buisness” rozdało nagrody firmom, które przyczyniają się do rozwoju przedsiębiorczości i działają w regionie małopolskim. Wśród laureatów znaleźli się: JWT Klima, Konsorcjum Pracowni ARD, MATIK Studio oraz Columbus Energy.

Nagrody “Pióra Biznesu” przyznawane są w ramach uznania za znaczące osiągnięcia w działalności gospodarczej, wprowadzania innowacji, działania na rzecz jakości produkcji, za umiejętność dzielenia się sukcesami z otoczeniem oraz rzetelność i uczciwość w biznesie.

Fotowoltaika od Columbus Energy

OZE wśród laureatów

Columbus Energy, jako firma działająca w branży Odnawialnych Źródeł Energii od 2014 roku i specjalizująca się w mikroinstalacjach fotowoltaicznych, znalazło się wśród laureatów nagrody. Pióro Biznesu zostało wręczone na ręce całego Zespołu Columbus Energy za najszybciej rozwijającą się firmę giełdową z branży OZE.

W strategię rozwoju firmy od momentu jej powstania wpisana jest misja poprawy świadomości ekologicznej Polaków oraz zmiana polskiej energetyki krajowej

w duchu: z węgla kamiennego, w kierunku energetyki odnawialnej i rozproszonej.  Ostatnie lata pokazują, że działalność Columbus Energy cieszy się coraz większą popularnością i ma realny wpływ na poprawę środowiska – co potwierdziło poniedziałkowe wyróżnienie.

OZE jako inwestycja w przyszłość

Od 2018 roku w Polsce stopniowo zmienia się podejście do transformacji miksu energetycznego kraju w kierunku zielonej energii. Nowelizacja ustawy o OZE, wprowadzenie w życie rządowego programu “Energia Plus”, którego założeniem jest rozpowszechnianie instalacji fotowoltaicznych i mikroinstalacji wodnych w oparciu o model prosumencki, stworzyło korzystne warunki do rozwoju tego sektora. Ponadto, decyzją Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju od 1 stycznia bieżącego roku osoby fizyczne mają możliwość odliczenia od podstawy podatku dochodowego wydatków poniesionych na ogniwa fotowoltaiczne razem z osprzętem oraz montażem. Ta ulga podatkowa ma pozytywny wpływ na zwiększenie ilości instalacji dla domów jednorodzinnych.

Szeroko prowadzone kampanie społeczne na rzecz czystego powietrza oraz likwidacja niskiej emisji realizowana przez rząd, samorządy i firmy działające w ramach OZE zwiększyły zainteresowanie społeczne inwestycjami w zielone źródła. Sektor prosumencki zaczyna odgrywać coraz istotniejszą rolę w polskiej polityce energetycznej oraz gospodarce. Wyróżnienie przyznane przez stowarzyszenie Krak-Business spółce z branży OZE jest tego potwierdzeniem.