Pływy

Pływy – przypływy i odpływy morza i oceanu.