Był piasek, będzie woda. Powstanie… Pojezierze Tarnowskie

Wiele gmin w Polsce zabiega o możliwość zagospodarowania wygaszanych żwirowni, przede wszystkim na cele rekreacyjno-turystyczne. Przekształcone działalnością wydobywczą tereny, zwłaszcza zawodnione wyrobiska mogą być doskonałą bazą pod inwestycje rozwijające zarówno rekreację, jak i łagodną turystykę przyrodniczą. „Pojezierze Tarnowskie” to kompleksowy projekt, w ramach którego w obrębie kilkunastu pożwirowych akwenów w subregionie tarnowskim powstanie infrastruktura turystyczna, jak i miejsca dla kontemplacji i obserwacji przyrody.

Zagospodarowanie wyrobisk poeksploatacyjnych ma przede wszystkim pozytywny wpływ na środowisko. Organizuje bowiem sposób korzystania z potencjału zbiorników zgodnie z zasadą równoważenia potrzeb środowiska i człowieka. Taka inwestycja przyniesie także korzyści ekonomiczne dla mieszkańców gmin, wynikające z ruchu turystycznego. O projekcie „Pojezierze Tarnowskie” mówi nam Anna Ostręga z AGH w Krakowie, koordynator projektu oraz Marian Zalewski, Wójt Gminy Szczurowa.

Fotowoltaika od Columbus Energy

Ideą projektu „Pojezierze Tarnowskie” jest spójna rewitalizacja zespołu pogórniczych wyrobisk poprzez zintegrowanie ich z przyrodą i kulturą oraz nadanie funkcji użytkowych. Spójność rozumiana jest jako projektowanie dopełniających się funkcji i ich powiązanie przestrzenne w sieć atrakcji oraz identyfikacja miejsc z marką. Poza rozwojem turystyki, celem projektu jest także wykorzystanie potencjału ekologicznego pogórniczych zbiorników dla łagodzenia i adaptacji do zmian klimatu.

Źródło:  Ostręga A., Szewczyk-Świątek A., Świątek W.: POJEZIERZE TARNOWSKIE – projekt spójnej rewitalizacji zespołu wyrobisk pogórniczych. Folder informacyjny. Agencja Wydawniczo-Poligraficzna ART-TEKST Mariusz Sierpień, Kraków 2017.