Polenergia sprzedaje grupie Equinor udziały w spółkach morskiej energetyki wiatrowej

Polenergia sprzedaje grupie Equinor udziały w spółkach morskiej energetyki wiatrowej

22 maja 2018 roku przedsiębiorstwo Polenergia zawarła ze Statoil Holding Netherlands umowę przyrzeczoną, która przenosi własność pięćdziesięciu procent udziałów posiadanych przez tę pierwszą w spółkach Polenergia Bałtyk II i Polenergia Bałtyk III na Statoil Holding Netherlands.

Polenergia Bałtyk II oraz Polenergia Bałtyk III są w trakcie przeprowadzania projektów budowy morskich farm wiatrowych o mocy całkowitej 1200 MW na Morzu Bałtyckim. Statoil Holding Netherlands należy do dawnej grupy Statoil, która 16 maja br. zmieniła nazwę na Equinor.

22 maja 2018 roku zawarto umowę dotyczącą rozwoju i realizacji projektów morskich farm wiatrowych na Morzu Bałtyckim między firmami Polenergia Bałtyk II, Polenergia Bałtyk II i Statoil New Energy Service Centre oraz umowy serwisowe między poszczególnymi spółkami celowymi, tj. Polenergią Bałtyk II oraz Polenergią Bałtyk III i Polenergią.

Na początku 2018 roku Fundacja na rzecz Energetyki Zrównoważonej (FNEZ), od wielu lat promująca rozwój morskiej energetyki w Polsce, opublikowała zaktualizowany Program rozwoju morskiej energetyki oraz przemysłu morskiego w Polsce.

FNEZ oszacowała w nim, iż faktyczny potencjał morskiej energetyki wiatrowej w Polsce wynosi między 8 GW a 10 GW i oceniła, że budowa pierwszej morskiej farmy wiatrowej w Polsce o mocy blisko 600 MW może być zainicjowana około 2022 roku. Fundacja wskazywała, iż pierwsze morskie elektrownie mogą zostać przyłączone do sieci w 2025 roku. Do końca roku 2030 może zostać skonstruowanych blisko 4 GW, zaś do roku 2035 – 8 GW.

W pierwszym kwartale 2018 roku grupa Polenergia odnotowała przychody ze sprzedaży wynoszące blisko 747 milionów złotych, co oznacza wzrost o pięć procent w porównaniu do analogicznego okresu w roku poprzedzającym. Wpływ na to miały przede wszystkim wyższe przychody ze sprzedaży segmentu obrotu.

Poprawiony wynik EBITDA grupy w pierwszym kwartale 2018 roku wyniósł 38,9 miliona złotych (bez korekty 39,6 miliona złotych), czyli był niższy o 3,6 miliona złotych w porównaniu do analogicznego okresu poprzedzającego, przede wszystkim z uwagi na niższą marżę na handlu energią elektryczną w segmencie obrotu, spowodowaną negatywną wyceną kontraktów w portfelu tradingowym, po części skompensowaną wyższym rezultatem w segmencie energetyki wiatrowej.

źródło: energetyka.wnp.pl

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.