Papież zwraca się do naftowych gigantów

Papież podkreślił, że zmiany klimatyczne są wyzwaniem, któremu należy sprostać. Jego zdaniem jednym z najbardziej efektywnych działań, które mogą pomóc w rozwiązaniu tego problemu, jest przejście na czystą energię, uzyskiwaną ze źródeł odnawialnych. Konferencja pod hasłem „Przemiana energii i opieka nad naszym wspólnym domem” odbyła się na Papieskiej Akademii Nauk w zabytkowej wilii w Ogrodach Watykańskich. Inicjatorem spotkania był Katolicki Uniwersytet w Notre Dame.

Statoil zmieni nazwę na Equinor

Equinor to nowa nazwa, która zastąpi tę obecnie używaną. Wybrano ją, ponieważ jest połączeniem dwóch angielskich słów: equality (równość) oraz Norway (Norwegia). Zmiany przyniosą ze sobą wiele wydatków, które szacowane są na kwotę sięgającą nawet 1,5 miliarda złotych.