Papież zwraca się do naftowych gigantów

Papież zwraca się do naftowych gigantów

Papież Franciszek jest jednym z największych autorytetów w obecnych czasach i przez dotychczasowe lata pontyfikatu dał się poznać jako miłośnik życia w zgodzie z naturą. Dlatego w ostatnią sobotę na konferencji z przedstawicielami koncernów naftowych powiedział, że społeczeństwo powinno dbać o środowisko naturalne, ponieważ jego postępująca degradacja nie prowadzi do niczego dobrego. Na spotkaniu obecne były firmy, takie jak: ExxonMobil, BP, Royal Dutch Shell, Equinor oraz Pemex.

Papież podkreślił, że zmiany klimatyczne są wyzwaniem, któremu należy sprostać. Jego zdaniem jednym z najbardziej efektywnych działań, które mogą pomóc w rozwiązaniu tego problemu, jest przejście na czystą energię, uzyskiwaną ze źródeł odnawialnych. Konferencja pod hasłem „Przemiana energii i opieka nad naszym wspólnym domem” odbyła się na Papieskiej Akademii Nauk w zabytkowej wilii w Ogrodach Watykańskich. Inicjatorem spotkania był Katolicki Uniwersytet w Notre Dame.

„Nowoczesne społeczeństwo z jego masowym przepływem informacji, osób i rzeczy wymaga ogromnych dostaw energii, ale ta energia powinna być również czysta poprzez redukcję systematycznego wykorzystywania paliw kopalnych. Nasze pragnienie zapewnienia wszystkim energii nie może prowadzić do niepożądanych skutków, jakimi są m.in. zmiany klimatyczne spowodowane wzrostem temperatury na świecie, zanieczyszczenie środowiska i zwiększony poziom ubóstwa”, powiedział papież.

W ciągu ostatnich lat wiele zmieniło się w globalnej polityce energetycznej, ale to wciąż zbyt mało, aby mówić o sukcesie. W 2015 roku niespełna 20% wykorzystanej energii w światowym mikście energetycznym pochodziło z odnawialnych źródeł. Szacuje się, że dzięki wysiłkom państw azjatyckich ilość produkowanej, a zarazem wykorzystywanej czystej energii będzie nieustannie wzrastać. Nie jest to jednak wystarczające, ponieważ konieczna jest rezygnacja z konwencjonalnych metod pozyskiwania energii. Niestety niektóre kraje, takie jak Polska czy Bułgaria, wciąż stawiają na paliwa kopalne, jak węgiel kamienny, którego wydobycie często bywa nieopłacalne, a sama eksploatacja szkodliwa dla środowiska.

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.