Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wspiera elektromobilność

Jak już informowaliśmy na łamach portalu, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) wypowiada się bardzo optymistycznie o polskich planach rozwoju elektromobilności. Za tymi deklaracjami idą także czyny.

W poniedziałek 13. marca PARP ogłosiła konkurs w ramach którego o dofinansowania ubiegać mogą się projekty związane z rozwojem elektromobilności w Polsce. Tym samym Agencja dołączyła do grona spółek takich jak ElectroMobility Poland, które na drodze konkursów dofinansowywać chcą rozwój polskiej elektromobilności.

Wnioski na konkurs PARP można składać poprzez witrynę internetową Agencji od 13. marca do 26. kwietnia bieżącego roku. Regulamin stanowi, że dofinansowania przyznawane będą m.in. na projekty związane z wdrażaniem prac badawczo-rozwojowych, zwłaszcza takie, które mają umożliwić wprowadzenie na rynek unowocześnionych lub zupełnie nowatorskich produktów, wyrobów i usług.