Polski Pakt Plastikowy – rewolucja na rynku opakowań

10 września z inicjatywy przedstawicieli biznesu, organizacji pozarządowych, ludzi nauki oraz działaczy ekologicznych powołano Polski Pakt Plastikowy. Dołącza on do globalnego przedsięwzięcia Plastic Pact Network, zapoczątkowanego przez fundację Ellen MacArthur. Działania firm, które przystąpiły do paktu skoncentrują się na dążeniu do zamknięcia przez biznes obiegu tworzyw sztucznych w Polsce.

Miliardy ton plastiku 

Od lat pięćdziesiątych wytworzyliśmy na świecie aż 9,2 miliarda ton plastiku. W większości były to przedmioty jednorazowego użytku, które wyrzucaliśmy na wysypiska śmieci lub do oceanów. Mikrocząsteczki tego tworzywa znaleziono nawet w ludzkich tkankach! Na problem zwrócili uwagę polscy konsumenci – aż 59% z nich wskazało walkę z nadmiernym zanieczyszczeniem plastikiem jako jedno z pięciu największych wyzwań środowiskowych. Ponadto aż 95% Polaków poparło wprowadzenie kaucji zwrotnej za opakowania po napojach.

Sześć ambitnych wyzwań

W ramach Polskiego Paktu Plastikowego eksperci wyznaczyli 6 celów strategicznych, które mają być zrealizowane do końca 2025 roku. 

  1. Identyfikacja oraz eliminacja nadmiernych i problematycznych opakowań z tworzyw sztucznych poprzez innowacje i alternatywne modele dostawy.
  2. Zmniejszenie o 30% użycia pierwotnych tworzyw sztucznych w opakowaniach wprowadzanych na rynek.
  3. Ponowne wykorzystanie lub recykling wszystkich opakowań z tworzyw sztucznych na polskim rynku.
  4. Zwiększenie udziału surowców wtórnych w opakowaniach z tworzyw sztucznych do poziomu 25%. 
  5. Efektywne wsparcie systemu zbiórki i recyklingu opakowań w taki sposób, aby osiągnąć poziom recyklingu w wysokości co najmniej 55% na polskim rynku.
  6. Podniesienie jakości i efektywności edukacji konsumentów w zakresie segregacji, recyklingu, ponownego wykorzystania i ograniczenia zużycia opakowań. 

Międzysektorowe porozumienie

Polski Pakt Plastikowy jest platformą, zrzeszającą uczestników łańcucha wartości tworzyw sztucznych w obszarze opakowań. Tworzą ją firmy wytwarzające te produkty, wprowadzające je na rynek, recyklerzy oraz organizacje odzysku. Inicjatywa zrzesza różne firmy, m.in. Carrefour, Kaufland Polska Markety, Lidl, LPP i Unilever Polska. Do akcji przyłączył się także Santander Bank Polska, jako jedyny przedstawiciel sektora finansowego. 

– Tylko wspólnie możemy zmierzyć się z plastikowym wyzwaniem. Powinniśmy skoncentrować działania na ograniczeniu użycia plastiku, pracować nad innowacjami i sprawić, aby plastik krążył w obiegu zamkniętym. Wierzymy, że angażowanie kolejnych firm, instytucji i administracji, a także realna i efektywna współpraca wszystkich stron może doprowadzić do zmiany modelu wykorzystywania tworzyw sztucznych w Polsce – mówi Małgorzata Greszta, Partner Zarządzania CSR Consulting.

Źródło: informacja prasowa