Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Kaucja za opakowania po napojach? Polacy są na tak

butelka plastikowa

Kaucja za opakowania po napojach? Polacy są na tak

Aż 95% Polaków popiera wprowadzenie kaucji zwrotnej za opakowania po napojach – wskazują Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP) oraz Centrum Analiz Legislacyjnych i Polityki Ekonomicznej (CALPE), powołując się na lipcowy sondaż Ibris. Czy to oznacza, że Polska powinna wprowadzić jeden powszechny system kaucyjny (depozytowy)?

CFF OPP Baner poziom mobile450 x 250CFF OPP Baner poziom 6.03.2023 1
Reklama

System kaucyjny 

Na stronie FPP czytamy, że system kaucyjny powinien być powszechny, zarządzany niezależnie i centralnie, podlegać kontroli publicznej i mieć charakter non-profit. Natomiast koszty za jego funkcjonowanie mieliby ponosić producenci, którzy wprowadzają opakowania na rynek. Obejmowałby opakowania (butelki i puszki) plastikowe (PET), metalowe oraz szklane. Co ważne, zwrot opakowań powinien być łatwy, czyli możliwy w każdym punkcie handlowym, gdzie prowadzona jest sprzedaż napojów. Placówki handlowe otrzymywałyby opłatę logistyczną za prowadzenie punktów zbiórki w ramach krajowego systemu kaucyjnego. Kaucja nie podlegałaby opodatkowaniu VAT. Za zliczanie opakowań odpowiadałby niezależny operator, który dokonywałby też rozliczeń z producentami i sklepami oraz kierowałby opakowania do recyklerów. W ramach finansowania systemu opłatę ponosiliby producenci.

– Kaucja za opakowania po napojach pozwoliłaby na odnowienie dobrych nawyków w zakresie opakowań, przysłużyłaby się środowisku i zintegrowałaby Polaków wokół rozwiązań proekologicznych. Ale przede wszystkim pozwoliłaby na kontrolę ilości i jakości opakowań wprowadzanych przez producentów do obiegu – komentuje Sylwia Szczepańska, dyrektor ds. dialogu Federacji Przedsiębiorców Polskich (FPP), ekspert Centrum Analiz Legislacyjnych i Polityki Ekonomicznej (CALPE).

Porządek w odpadach

System kaucyjny to szansa, aby zwiększyć poziom odzysku i recyklingu odpadów.

– Wiele krajów europejskich już wprowadziło systemy kaucyjne, a kolejne są w fazie zaawansowanych przygotowań. Warto korzystać z doświadczeń najlepszych – czyli krajów skandynawskich, gdzie system kaucyjny działa bardzo efektywnie. Z pewnością Polska – jako istotny rynek konsumencki w Europie – nie powinna zwlekać. Polacy także oczekują wprowadzenia systemu kaucyjnego. To ważny element uporządkowania odzysku i przetwarzania odpadów, ale też rozszerzonej odpowiedzialności producentów. To oni muszą ponosić koszty opakowań, które wprowadzają na rynek – mówi Sylwia Szczepańska.

Rozszerzona odpowiedzialność producentów

W 2020 roku Polska powinna poddać recyklingowi 50% odpadów komunalnych. To ok. 6 mln ton. Do tej pory poziom przetworzenia sięgał zaledwie 26,1%. Na ten wynik wpływa słaby poziom odzysku odpadów i duże obciążenia finansowe gmin realizujących te zadania. ROP (rozszerzona odpowiedzialność producentów) oraz system kaucyjny mogą w tej kwestii coś zmienić, a Polska zmniejszy ilość śmieci, które nie są przetwarzane. 

Źródło: federacjaprzedsiebiorcow.pl

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.