Kaucja za opakowania po napojach? Polacy są na tak

Kaucja za opakowania po napojach? Polacy są na tak

Aż 95% Polaków popiera wprowadzenie kaucji zwrotnej za opakowania po napojach – wskazują Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP) oraz Centrum Analiz Legislacyjnych i Polityki Ekonomicznej (CALPE), powołując się na lipcowy sondaż Ibris. Czy to oznacza, że Polska powinna wprowadzić jeden powszechny system kaucyjny (depozytowy)?

Podcast

System kaucyjny 

Na stronie FPP czytamy, że system kaucyjny powinien być powszechny, zarządzany niezależnie i centralnie, podlegać kontroli publicznej i mieć charakter non-profit. Natomiast koszty za jego funkcjonowanie mieliby ponosić producenci, którzy wprowadzają opakowania na rynek. Obejmowałby opakowania (butelki i puszki) plastikowe (PET), metalowe oraz szklane. Co ważne, zwrot opakowań powinien być łatwy, czyli możliwy w każdym punkcie handlowym, gdzie prowadzona jest sprzedaż napojów. Placówki handlowe otrzymywałyby opłatę logistyczną za prowadzenie punktów zbiórki w ramach krajowego systemu kaucyjnego. Kaucja nie podlegałaby opodatkowaniu VAT. Za zliczanie opakowań odpowiadałby niezależny operator, który dokonywałby też rozliczeń z producentami i sklepami oraz kierowałby opakowania do recyklerów. W ramach finansowania systemu opłatę ponosiliby producenci.

– Kaucja za opakowania po napojach pozwoliłaby na odnowienie dobrych nawyków w zakresie opakowań, przysłużyłaby się środowisku i zintegrowałaby Polaków wokół rozwiązań proekologicznych. Ale przede wszystkim pozwoliłaby na kontrolę ilości i jakości opakowań wprowadzanych przez producentów do obiegu – komentuje Sylwia Szczepańska, dyrektor ds. dialogu Federacji Przedsiębiorców Polskich (FPP), ekspert Centrum Analiz Legislacyjnych i Polityki Ekonomicznej (CALPE).

Porządek w odpadach

System kaucyjny to szansa, aby zwiększyć poziom odzysku i recyklingu odpadów.

– Wiele krajów europejskich już wprowadziło systemy kaucyjne, a kolejne są w fazie zaawansowanych przygotowań. Warto korzystać z doświadczeń najlepszych – czyli krajów skandynawskich, gdzie system kaucyjny działa bardzo efektywnie. Z pewnością Polska – jako istotny rynek konsumencki w Europie – nie powinna zwlekać. Polacy także oczekują wprowadzenia systemu kaucyjnego. To ważny element uporządkowania odzysku i przetwarzania odpadów, ale też rozszerzonej odpowiedzialności producentów. To oni muszą ponosić koszty opakowań, które wprowadzają na rynek – mówi Sylwia Szczepańska.

Rozszerzona odpowiedzialność producentów

W 2020 roku Polska powinna poddać recyklingowi 50% odpadów komunalnych. To ok. 6 mln ton. Do tej pory poziom przetworzenia sięgał zaledwie 26,1%. Na ten wynik wpływa słaby poziom odzysku odpadów i duże obciążenia finansowe gmin realizujących te zadania. ROP (rozszerzona odpowiedzialność producentów) oraz system kaucyjny mogą w tej kwestii coś zmienić, a Polska zmniejszy ilość śmieci, które nie są przetwarzane. 

Źródło: federacjaprzedsiebiorcow.pl

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.