GUS: 12,8 mln odpadów komunalnych w 2019, to wzrost o 2,1%

Główny Urząd Statystyczny opublikował dane o stanie środowiska w Polsce z uwzględnieniem odpadów. Choć w porównaniu z 2018 rokiem Polacy wygenerowali o 2,1 procent więcej odpadów komunalnych, to o nieco ponad 10 procent wzrosła ilość odpadów zbieranych selektywnie. Z kolei najwięcej odpadów przemysłowych (ponad 63 mln ze 114 mln ton) generuje górnictwo i wydobycie.

Odpady przemysłowe – 114,1 mln ton

W 2019 roku w Polsce wygenerowano w sumie 114,1 milionów ton odpadów przemysłowych – o 1 procent mniej niż rok wcześniej. Nadal najwięcej odpadów generuje górnictwo i wydobywanie – 63,7 mln ton. O około połowę mniej, bo 27,2 mln ton wytwarza przetwórstwo przemysłowe. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę generuje 14,0 mln ton odpadów. Najwięcej, bo 60 procent odpadów przemysłowych powstaje przy poszukiwaniu, wydobywaniu, fizycznej i chemicznej przeróbce rud i innych kopalin. 20 procent powstaje w wyniku procesów termicznych. 

332 kg śmieci na jednego mieszkańca

Łączna masa odpadów komunalnych w 2019 roku wyniosła 12,8 milionów ton. To o 2,1 procent więcej niż w roku wcześniejszym. W przeliczeniu na jednego mieszkańca to średnio 332 kg śmieci – 7 kg więcej niż w 2018 roku. Z samych gospodarstw domowych zebrano 10,8 mln ton śmieci. 

55,6 proc. odpadów komunalnych na odzysk

W 2019 roku 48,9 procent wszystkich odpadów trafiło do odzysku, zaś do składowania 42,9 procent. 

Pod koniec ubiegłego roku ilość wszystkich składowanych odpadów w Polsce wyniosła 1,795 mld ton.

Ponad połowa, 7,087 mln t (czyli 55,6 proc.) samych odpadów komunalnych trafiła do odzysku, z czego 3,2 mln t do recyklingu. 1,15 mln ton przeznaczono do kompostowania i fermentacji. Do przekształcenia termicznego z odzyskaniem energii trafiło ponad 2,7 mln ton. Na unieszkodliwienie odpadów komunalnych poprzez składowanie, przekazano niecałe 5,5 mln ton, zaś do spalenia bez odzysku energii tylko 178,6 tys. t (1,4 proc.).

Składowiska odpadów komunalnych

Pod koniec 2019 roku funkcjonowało 278 składowisk, które przyjmowały odpady komunalne. Ich łączna powierzchnia to 1 670 ha. Choć zamknięto tylko 16 składowisk, to należy zauważyć, że zlikwidowano 11 371 dzikich wysypisk. GUS policzył, że mogło ich zostać już tylko 1873.

Źródło danych GUS