Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

GUS: 12,8 mln odpadów komunalnych w 2019, to wzrost o 2,1%

GUS: 12,8 mln odpadów komunalnych w 2019, to wzrost o 2,1%

Główny Urząd Statystyczny opublikował dane o stanie środowiska w Polsce z uwzględnieniem odpadów. Choć w porównaniu z 2018 rokiem Polacy wygenerowali o 2,1 procent więcej odpadów komunalnych, to o nieco ponad 10 procent wzrosła ilość odpadów zbieranych selektywnie. Z kolei najwięcej odpadów przemysłowych (ponad 63 mln ze 114 mln ton) generuje górnictwo i wydobycie.

BANER MOBILEB1
Reklama

Odpady przemysłowe – 114,1 mln ton

W 2019 roku w Polsce wygenerowano w sumie 114,1 milionów ton odpadów przemysłowych – o 1 procent mniej niż rok wcześniej. Nadal najwięcej odpadów generuje górnictwo i wydobywanie – 63,7 mln ton. O około połowę mniej, bo 27,2 mln ton wytwarza przetwórstwo przemysłowe. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę generuje 14,0 mln ton odpadów. Najwięcej, bo 60 procent odpadów przemysłowych powstaje przy poszukiwaniu, wydobywaniu, fizycznej i chemicznej przeróbce rud i innych kopalin. 20 procent powstaje w wyniku procesów termicznych. 

GUS odpady

332 kg śmieci na jednego mieszkańca

Łączna masa odpadów komunalnych w 2019 roku wyniosła 12,8 milionów ton. To o 2,1 procent więcej niż w roku wcześniejszym. W przeliczeniu na jednego mieszkańca to średnio 332 kg śmieci – 7 kg więcej niż w 2018 roku. Z samych gospodarstw domowych zebrano 10,8 mln ton śmieci. 

KSTAR 925x200 PL 1
Reklama

55,6 proc. odpadów komunalnych na odzysk

W 2019 roku 48,9 procent wszystkich odpadów trafiło do odzysku, zaś do składowania 42,9 procent. 

Pod koniec ubiegłego roku ilość wszystkich składowanych odpadów w Polsce wyniosła 1,795 mld ton.

CFF Baner poziom mobile CFA 8.02 450 x 250 px 1CFF Baner poziom B3 CFA 8.02 1
Reklama

Ponad połowa, 7,087 mln t (czyli 55,6 proc.) samych odpadów komunalnych trafiła do odzysku, z czego 3,2 mln t do recyklingu. 1,15 mln ton przeznaczono do kompostowania i fermentacji. Do przekształcenia termicznego z odzyskaniem energii trafiło ponad 2,7 mln ton. Na unieszkodliwienie odpadów komunalnych poprzez składowanie, przekazano niecałe 5,5 mln ton, zaś do spalenia bez odzysku energii tylko 178,6 tys. t (1,4 proc.).

GUS 2

Składowiska odpadów komunalnych

Pod koniec 2019 roku funkcjonowało 278 składowisk, które przyjmowały odpady komunalne. Ich łączna powierzchnia to 1 670 ha. Choć zamknięto tylko 16 składowisk, to należy zauważyć, że zlikwidowano 11 371 dzikich wysypisk. GUS policzył, że mogło ich zostać już tylko 1873.

Źródło danych GUS

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.