Ponad połowa Polaków chce powszechnej kaucji na butelki

Z badania opracowanego przez UCE Research wynika, że 57% respondentów chciałoby wprowadzenia obowiązkowej kaucji na butelki. Nie chce tego 34%  ankietowanych. Nieco ponad 40 % liczy, że kaucja obejmie także puszki. 

Wyniki badania komentuje dr inż. Jacek Pietrzyk z Business Centre Club. Zwraca on uwagę, że 34% Polaków jest przeciwko obowiązkowej kaucji na szklane butelki. Za jest 57 procent. Wynika to z historii – powszechny system zwrotu szklanych butelek obowiązywał przed 1990 rokiem. 

Ministerstwo Klimatu pracuje nad kaucjami

Jak donosi portalkomunalny.pl, Ministerstwo Klimatu pracuje nad reformą rozszerzonej odpowiedzialności producenta (ROP), która ma uwzględnić system kaucyjny. Byłby to między innymi powszechny brak obowiązku posiadania paragonu oraz minimalna wysokość kaucji.

Recykling i ponowne użycie odpadów

Zgodnie z unijną dyrektywą odpadową, państwa członkowskie są zobowiązane do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych. Do 2025 roku ma to dotyczyć 55% odpadów, a do 2030 – 60%. 

W przypadku odpadów opakowaniowych udział ten ma być wyższy – do 2025 roku 65%  ogółu, zaś do 2030 aż 70. W przypadku samych opakowań szklanych – butelek bądź słoików, Polska do 2025 roku do ponownego zagospodarowania ma przekazywać 70 procent. System kaucyjny miałby być wsparciem w osiągnięciu tego celu.

Źródło: portalkomunalny.pl