Ponad tysiąc mikroinstalacji OZE w I półroczu

Urząd Regulacji Energetyki podaje, że pod koniec zeszłego roku w Polsce działało łącznie 875 mikroinstalacji, podczas gdy na koniec 2013 roku było ich jedynie 41. Inwestycje w I połowie 2015 roku spowodowały wzrost ich liczby do 1954.

Portal Gramwzielone.pl uzyskał od Urzędu Regulacji Energetyki informacje odnośnie mikroinstalacji w Polsce. Wynika z nich, że na koniec czerwca br. w naszym kraju działały 1954 mikroinstalacje OZE, a ich łączna moc wyniosła  15,8 MW. W ciągu pierwszej połowy roku instalacje te wyprodukowały 10,56 GWh energii elektrycznej, tymczasem w analogicznym okresie zeszłego roku udało się wygenerować jedynie 440,6 MWh. W drugim półroczu 2014 roku pracowało 875 mikroinstalacji OZE, których moc wynosiła 4,28 MW, natomiast w okresie tym wyprodukowały 750 MWh.

Fotowoltaika od Columbus Energy

Jak podaje URE, zdecydowana większość energii wygenerowanej z mikroinstalacji OZE trafia do sieci. W I połowie br. aż 9,59 GWh ze wszystkich 10,56 GWh energii elektrycznej zostało przekazane do sieci. Wynika z tego zatem, że konsumpcja własna wyniosła zaledwie około 1 GWh. Jest to zaskakujący fakt, ponieważ przy obecnych zasadach odsprzedaży energii, które gwarantują 80 proc. średniej ceny energii na rynku hurtowym za kWh, bardziej korzystne jest  zoptymalizowanie wykorzystania tej energii na własny użytek i generowanie oszczędności na energii niezakupionej z sieci.

Na stronach URE nie znajdziemy nowego sprawozdania za I półrocze br. na temat liczby przyłączeń mikroinstalcaji OZE, które URE publikował wcześniej co pół roku na mocy nowelizacji Prawa energetycznego z 26 lipca 2013 r. Opublikowana na stronie gramwzielone.pl wypowiedź rzeczniczki URE Agnieszki Głośniewskiej, wyjasnia, że URE został zwolniony z obowiązku publikacji półrocznych sprawozdań na temat przyłączeń nowych mikroinstalacji przez ustawę o OZE, zgodnie z którą URE ma teraz publikować sprawozdania kwartalne, przy czym pierwsze będzie gotowe po III kwartale br.