Powstanie największa farma fotowoltaiczna w Polsce?

Co to jest klaster energii? To lokalna struktura energetyczna. W Polsce istnieje ich kilkadziesiąt. Jednym z klastów energii jest Zgorzelecki Klaster Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii i Efektywności Energetycznej – Zklaster. To on wygrali aukcję zorganizowaną przez Urząd Regulacji Energetyki. W jej wyniku ma powstać jedna z największych farm PV o mocy 46 MW.

Urząd Regulacji Energetyki 15 listopada tego roku przeprowadził aukcję dotyczącą źródeł fotowoltaicznych i wiatrowych o mocy do 1 MW. Zwyciężyła oferta złożona przez Zgorzelecki Klaster Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii i Efektywności Energetycznej (ZKlaster). Oferta uwzględnia budowę i efektywną eksploatację źródeł fotowoltaicznych o łącznej mocy 46 MW. Ma ona powstać przy granicy z Niemcami, stanowiąc jedną z największych farm fotowoltaicznych w Polsce.

Fotowoltaika od Columbus Energy

Od wejścia w życie nowelizacji ustawy o OZE (1.07. 2016) wzrasta liczba polskich klastrów. Obecnie jest ich około kilkadziesiąt, ale przed nimi kolejne duże wyzwania dotyczące zagospodarowania energii. Pobieranie energii od lokalnych producentów i dostarczenie jej do odbiorców przy jednoczesnym bilansowaniu popytu i podaży na danym obszarze – to jedno z nich. Każdy klaster musi się opierać na miejscowych zasobach OZE i zaspokajać min. 30% zapotrzebowania odbiorców z danego obszaru. Teren, jaki może obejmować, musi się znajdować tam, gdzie funkcjonuje klaster i ograniczać do terenu powiatu.

ZKlaster to inicjatywa na rzecz budowy lokalnego rynku energii elektrycznej i cieplnej. Zgorzelska inicjatywa skupia w sobie podmioty posiadające projekty OZE gotowe do realizacji, czego dobrym przykładem może być wygrana aukcja URE. Oprócz tego ZKlaster dysponuje drugim pod względem wielkości kompleksem farm fotowoltaicznych w kraju. Pierwszy należy do Zespołu Elektrowni Pątnów – Adamów – Konic SA (ZE-PAK), którego głównym udziałowcem jest Zygmunt Solorz. Spółka ZKlaster posiada także własną sieć dystrybucyjną z możliwością przyłączenia instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 55 MW i liczy na dalszy rozwój.

Oczywiście, w ramach struktury Zklastra, szykujemy kolejne inwestycje z zakresu OZE. Jest to co najmniej 200 MW mocy wytwórczej. Sądzę, że inne klastry energii też będą przygotowywać i realizować swoje projekty. Nie wiem, czy uda się uzyskać podobną skalę. Jestem natomiast przekonany, że w każdym dobrze zaplanowanym klastrze energii jest potencjał do budowy nowych źródeł OZE i uzyskania realnych korzyści z ich eksploatacji”, mówi Albert Gryszczuk, prezes ZKlaster.