Powstanie największa farma fotowoltaiczna w Polsce?

Co to jest klaster energii? To lokalna struktura energetyczna. W Polsce istnieje ich kilkadziesiąt. Jednym z klastów energii jest Zgorzelecki Klaster Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii i Efektywności Energetycznej – Zklaster. To on wygrali aukcję zorganizowaną przez Urząd Regulacji Energetyki. W jej wyniku ma powstać jedna z największych farm PV o mocy 46 MW.

Urząd Regulacji Energetyki 15 listopada tego roku przeprowadził aukcję dotyczącą źródeł fotowoltaicznych i wiatrowych o mocy do 1 MW. Zwyciężyła oferta złożona przez Zgorzelecki Klaster Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii i Efektywności Energetycznej (ZKlaster). Oferta uwzględnia budowę i efektywną eksploatację źródeł fotowoltaicznych o łącznej mocy 46 MW. Ma ona powstać przy granicy z Niemcami, stanowiąc jedną z największych farm fotowoltaicznych w Polsce.

Od wejścia w życie nowelizacji ustawy o OZE (1.07. 2016) wzrasta liczba polskich klastrów. Obecnie jest ich około kilkadziesiąt, ale przed nimi kolejne duże wyzwania dotyczące zagospodarowania energii. Pobieranie energii od lokalnych producentów i dostarczenie jej do odbiorców przy jednoczesnym bilansowaniu popytu i podaży na danym obszarze – to jedno z nich. Każdy klaster musi się opierać na miejscowych zasobach OZE i zaspokajać min. 30% zapotrzebowania odbiorców z danego obszaru. Teren, jaki może obejmować, musi się znajdować tam, gdzie funkcjonuje klaster i ograniczać do terenu powiatu.

ZKlaster to inicjatywa na rzecz budowy lokalnego rynku energii elektrycznej i cieplnej. Zgorzelska inicjatywa skupia w sobie podmioty posiadające projekty OZE gotowe do realizacji, czego dobrym przykładem może być wygrana aukcja URE. Oprócz tego ZKlaster dysponuje drugim pod względem wielkości kompleksem farm fotowoltaicznych w kraju. Pierwszy należy do Zespołu Elektrowni Pątnów – Adamów – Konic SA (ZE-PAK), którego głównym udziałowcem jest Zygmunt Solorz. Spółka ZKlaster posiada także własną sieć dystrybucyjną z możliwością przyłączenia instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 55 MW i liczy na dalszy rozwój.

Oczywiście, w ramach struktury Zklastra, szykujemy kolejne inwestycje z zakresu OZE. Jest to co najmniej 200 MW mocy wytwórczej. Sądzę, że inne klastry energii też będą przygotowywać i realizować swoje projekty. Nie wiem, czy uda się uzyskać podobną skalę. Jestem natomiast przekonany, że w każdym dobrze zaplanowanym klastrze energii jest potencjał do budowy nowych źródeł OZE i uzyskania realnych korzyści z ich eksploatacji”, mówi Albert Gryszczuk, prezes ZKlaster.

Dodaj komentarz

Zapisz się do naszego newslettera

Wysyłamy maksymalnie jedną wiadomość w tygodniu, nie spamujemy!

Czytaj więcej:

PGE planuje osiągnąć 25% udziału w polskim rynku OZE

Polska Grupa Energetyczna nie rezygnuje ze swojego strategicznego celu osiągnięcia 25% udziałów w polskim rynku energii ze źródeł odnawialnych w 2030 r. – Nasza aspiracja to 25% udziału w rynku w 2030 r. Cel ten chcemy osiągnąć m.in. poprzez uruchomienie programu offshore – poinformował wiceprezes PGE, Paweł Śliwa.

W Niemczech produkcja energii elektrycznej z morskich farm wiatrowych wzrosła o 30% w pierwszej połowie roku

Według danych Deutsche WindGuard w pierwszej połowie 2019 r. niemiecka branża morskiej energii wiatrowej dodała 252 MW nowej mocy wytwórczej. Deweloperzy zainstalowali w sumie 42 turbiny, dzięki czemu łączna moc przyłączeniowa sieci wynosi prawie 6,7 GW. Kolejne 679 MW jest w budowie.