Jak się tworzy gminny klaster energii?

Jak się tworzy gminny klaster energii?

Nie od dzisiaj wiadomo, że współpraca może zaowocować ciekawymi efektami. Z tego faktu zdały sobie sprawę podlaskie gminy: Gródek, Michałowo i Zabudów, które zdecydowały się na połączenie sił w celu rozwoju energetycznego w ramach lokalnego klastra energii. List intencyjny w tej sprawie podpisano niedawno w Michałowie.

Patronat nad całością przedsięwzięcia objął powiat białostocki. Główny jego przedstawiciel, starosta Antoni Pełkowski, zaszczycił swoją obecnością uroczystość podpisania porozumienia.

Starosta ma nadzieję na energiczny rozwój inicjatywy do tego stopnia, aby w przyszłości objęła ona cały powiat białostocki.

Chcemy wspierać, jako samorząd województwa, te klastry, które zajmują się konkretnymi przedsięwzięciami dla swoich mieszkańców, ale zanim w każdym miejscu pojawi się taki konkretny klaster, ważne jest to, żeby samorządy współpracowały ze sobą w ramach dbania o rozwój energetyczny gmin w oparciu o odnawialne źródła energii” – podkreślił wicemarszałek województwa podlaskiego Maciej Żywno.

Michałowo jest tą gminą, która na swoim terytorium posiada biogazownię. Jej potencjał jako źródło taniej energii jest niewykorzystany z powodu braku odpowiedniej infrastruktury przesyłowej.

Burmistrz Michałowa Włodzimierz Konończuk zwrócił uwagę, że kilka gminnych podmiotów korzysta z energii pochodzącej z biogazowni. „Myślimy o dalszych obiektach” – powiedział Konończuk, który ponadto zwrócił uwagę, że korzyści z biogazowni mogą odczuwać nie tylko odbiorcy energii, ale również rolnicy dostarczający do niej surowiec.

To nie koniec inicjatyw ekologicznych na Podlasiu. W najbliższym czasie planowane jest podpisanie umów z wieloma samorządami na montaż paneli fotowoltaicznych i solarów. Wszystkie urządzenia byłyby instalowane na domach mieszkalnych.

Dotacje zostały rozdzielone z budżetu województwa, a łączna wartość umów to 109 milionów złotych.

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.