Produkcja energii z fotowoltaiki w Polsce wzrosła o 127% w ciągu roku

Z opublikowanych badań Agencji Rynku Energii wynika, że w ciągu roku produkcja energii z fotowoltaiki wzrosła o 127% – to najbardziej dynamicznie rozwijającą się dziedziną OZE w Polsce!

Wzrost zainteresowania OZE z roku na rok znacząco przekłada się na liczbę instalacji, a co za tym idzie – również na większą produkcję energii. W lipcu bieżącego roku wyniosła ona 1,7 TWh, co wobec 1,4 TWh za rok 2018 stanowi aż 24% wzrost. Natomiast udział OZE w produkcji energii elektrycznej od czerwca do lipca 2019 r. wzrósł z 12,9% do 13,4%.

Biorąc pod uwagę dynamikę rozwoju, najlepiej wypada fotowoltaika, której wzrost w ciągu roku wyniósł aż 127%. Prężnie rozwijającymi się dziedzinami OZE są również biomasa ze wzrostem o 25% oraz energia wiatrowa, której wzrost osiągnął 41% w stosunku do roku poprzedniego. Wśród odnawialnych źródeł energii to właśnie wiatr wytworzył jej najwięcej.

Spadek produkcji energii odnotowały natomiast elektrownie biogazowe (11%) oraz elektrownie wodne. Tu różnica względem roku poprzedniego wyniosła aż 47%. Może mieć to związek z suszami, których w tym okresie doświadczyła Polska.

Z danych ARE wynika, że ogólna produkcja energii elektrycznej w Polsce w lipcu 2019 r. wyniosła 13,1 TWh, co stanowi 7% spadek w porównaniu do roku ubiegłego. Pozytywna wiadomością jest to, że w lipcu produkcja energii z węgla kamiennego jest o 6% niższa w porównaniu z analogicznym okresem 2018 roku.