Całkowite przejście na OZE jest niemożliwe bez magazynowania energii

Do całkowitego odejścia od wykorzystywania paliw kopalnych niezbędne jest dostosowanie technologii akumulatorów do przechowywania energii pochodzącej z OZE. Bez innowacyjnych rozwiązań w tym zakresie założenia Globalnej Rady Przyszłości pozostają bez pokrycia.

Najnowszy raport Globalnej Rady Przyszłości ds. Energii Światowego Forum Ekonomicznego stara się oszacować, czy nastąpi stopniowa, czy nagła „transformacja energii”. Innymi słowy, czy gospodarki globalne przejdą z paliw kopalnych na odnawialne źródła energii powoli, czy wszystkie od razu? Raport za pewnik przyjmuje, że do połowy tego stulecia korzystać będziemy wyłącznie z odnawialnych źródeł energii – głównie słonecznych i wiatrowych. W raporcie nie uwzględniono jednak istotnego elementu rozwoju technologicznego – baterii.

Fotowoltaika od Columbus Energy

Raport wspomina o bateriach jedynie w kontekście „magazynów”, które zasadniczo służą tylko do przechowywania energii elektrycznej. Przedstawiane wnioski brzmią: „Nawet jeśli pozyskiwanie [energii odnawialnej] rośnie, technologie takie jak magazynowanie mogą sprawić, że kolejne poziomy jej pozyskiwania będą tańsze”.

Energia słoneczna i wiatrowa stanowi obietnice źródło stałej, czystej energii. Ciągle jednak pracować trzeba nad poprawą wydajności jej wytwarzania oraz znaleźć skuteczny sposób na jej przechowywanie. W tej chwili akumulatory, którymi dysponujemy, nie są w stanie przechowywać tego rodzaju energii.

W momencie, kiedy powstanie nowa generacja baterii, całkowite przejście na energię odnawialną z pewnością będzie szybkie. Przełom ten może nastąpić za kilka lat, ale może też nie nadejść przez dziesięciolecia. Dlatego przyjmowanie założeń dotyczących prędkości, z jaką globalne gospodarki mają całkowicie odejść od paliw kopalnych, bez rewolucji w technice akumulatorowej, jest tylko pobożnym życzeniem.

Treść raportu WEF