Program Mój Prąd wystartuje we wrześniu

Minister Energii Krzysztof Tchórzewski poinformował, że składanie wniosków o dofinansowanie w ramach programu Mój Prąd prawdopodobnie rozpocznie się za miesiąc: Jestem przekonany, że potrzeba na to 4-5 tygodni. Zakładam, że od początku września będzie można z tego korzystać.

Mój Prąd zakłada przyłączenie 200 tys. nowych instalacji fotowoltaicznych, na które rząd planuje przeznaczyć 1 mld złotych. Każda instalacja otrzyma dofinansowanie w wysokości 5 tys. złotych, ale nie więcej niż 50% poniesionych kosztów. Według szacunków wsparcie rządowe pozwoli prosumentom na zwrot instalacji w czasie od 3 do 5 lat, w zależności od wielkości instalacji PV.

O udziale w Programie decyduje kolejność zgłoszeń. – Ten program powinien nam dać około 1 GW mocy zainstalowanej w energetyce odnawialnej – zakłada minister Tchórzewski.

Mój prąd – nowy program rządowy z dopłatami do fotowoltaiki