Projekt morskiej farmy wiatrowej dla Litwy coraz bliżej realizacji

Władze w Wilnie rozpoczęły konsultację na projektem uchwały rządu w sprawie budowy morskiej farmy wiatrowej o mocy 700 MW. Pierwsze regulacje o wsparciu dla farm wiatrowych offshore na Litwie mają pojawić się dopiero na początku czerwca, natomiast wiatraki powinny zostać uruchomione najpóźniej do 2030 roku. 

Przewidziano, że farma o mocy 700 MW rozciągałaby się na powierzchni 137,5km2 wód terytorialnych Litwy, około 29 km od brzegu. Głębokość Bałtyku na tym obszarze wynosi około 35 metrów. Jak podaje litewskie Ministerstwo Energii, prędkość wiatru w tym miejscu wynosi około 9 m/s. Obliczono, że taki projekt mógłby wytwarzać około 2,5 – 3 TWh energii elektrycznej w skali roku, co pokrywałoby się z 1/4 zapotrzebowania kraju.

Litwini jeszcze nie mają opracowanych systemów wsparcia oraz regulacji związanych z inwestycjami w morską energię wiatrową. Pierwsze gotowe ustawy mają pojawić się 1 czerwca.

Stworzono już warunki do rozwoju lądowej energii wiatrowej, kolejnym krokiem naprzód jest teraz  stworzeniem sprzyjającego środowiska dla energii wiatrowej na Morzu Bałtyckimpowiedział minister energii Zygimantas Vaiciunas.Offshore będzie nowym i znaczącym punktem zwrotnym w litewskiej energii, ponieważ wytwarzanie energii elektrycznej z morskiego wiatru jest bardziej wydajne i ma większy potencjał niż na lądzie. Rozpocznie się zacięta konkurencja w zakresie inwestycji w tym obszarze i musimy być na to jak najlepiej przygotowani.

Pierwsze aukcje dla farm morskich zaplanowano w Litwie na 2023 rok. Z kolei pierwsze wiatraki, w ramach wspomnianego projektu, powinny zacząć pracę najpóźniej do 2030 roku.

Źródło: renews.biz