Przydomowe biologiczne oczyszczalnie ścieków

Decyzja o budowie domu jednorodzinnego niesie za sobą szereg pytań, na które musimy sobie odpowiedzieć. Jednym z takich pytań jest problem ścieków, które nasz dom będzie wytwarzał.


Gdy mamy możliwość podłączenia się do sieci kanalizacyjnej problem jest rozwiązany. A co zrobić, gdy nie mamy takich możliwości? Jak rozwiązywać problem nieczystości bytowych? Jednym z rozwiązań są szamba betonowe lub plastikowe, wymagają one jednak częstego wypompowywania zawartości, co wiąże się z dodatkowymi kosztami.

Fotowoltaika od Columbus Energy


Osoby o wskroś nowoczesnym podejściu do zagadnienia powinny rozważyć przydomową oczyszczalnię biologiczną. Czym jest taka instalacja? Są to zbiorniki, które podłącza się do instalacji w danym budynku. Wszystkie nieczystości kierowane są do komór wewnątrz zbiornika.


Jak działa oczyszczalnia biologiczna?


Mamy tutaj do czynienia z naturalnym procesem gnilnym z udziałem bakterii tlenowych i beztlenowych. Oddzielone zostają osady i tłuszcze. Woda poddana tym procesom może być bezpiecznie przeznaczona do podlewania ogrodu lub bezpośrednio odprowadzona do wód gruntowych. Jest to rozwiązanie wysoce ekologiczne i co trzeba podkreślić również tanie.


Przydomowa instalacja biologiczna składa się z poniższych elementów:

1. Komora oczyszczanie beztlenowego.

2. Komora z procesem tlenowym.

3. Komora osadu wtórnego

4. Sterownik i kompresor dozowanie powietrza

5. System napowietrzenia złoża aktywnego

6. Złoże aktywne – bakterie rozmnażają się na kształtkach, które oczyszczają ścieki w procesie tlenowym.

7. System zawrotu osadu wtórnego.

Ile to kosztuje?

Średnia cena oczyszczalni biologicznej dla 5-osobowej rodziny to koszt rzędu od 6000 do 9000 zł. Nie jest to wysoka cena, zważywszy na to, że koszty eksploatacji oczyszczalni są wielokrotnie niższe niż tradycyjnych metod odprowadzania ścieków. Zwrot kosztów następuje stosunkowo szybko.


Bank Ochrony Środowiska jest instytucją, do której można skierować wniosek o przyznanie kredytu na sfinansowanie inwestycji co uczyni ten wydatek bardziej znośnym dla naszego budżetu.