PSPA i TÜV SÜD Polska będą współpracowały dla rozwoju elektromobilności i wodoru

Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych i polska jednostka grupy certyfikującej TÜV SÜD zawarły porozumienie o współpracy. Organizacje opracują rozwiązania dla działalności komercyjnej – usługi i ekspertyzy techniczne, realizacje programów szkoleniowych, certyfikacje. Zajmą się też aktywnością regulacyjno-legislacyjną, opiniodawczą i edukacyjną. 

Doświadczenie ekspertów TÜV SÜD Polska, wiodącej firmy z obszaru inspekcji bezpieczeństwa, audytów i certyfikacji, będzie miało istotne znaczenie dla przebiegu prac i zbioru rekomendacji, które wypracujemy w ramach powołanej przez PSPA Grupy Roboczej ds. Technologii Wodorowych. Korzystne, stymulujące i prorozwojowe postulaty niezbędnych zmian w obszarze regulacyjnym, wpływające na proces upowszechniania ogniw paliwowych w napędzie pojazdów i wykorzystania wodoru jako paliwa alternatywnego w transporcie, zostaną dodane do Białej Księgi Elektromobilności, nad którą pracujemy z branżą od wielu miesięcymówi Maciej Mazur, Dyrektor Zarządzający PSPA.

Umowa z PSPA to podjęcie współpracy i zobowiązań wobec ambitnego i poświęconego swojej misji partnera branżowego – dodaje Mieczysław Obiedziński, Prezes Zarządu TÜV SÜD Polska. – W zakresie technologii wodorowych, TÜV SÜD oferuje szeroki zakres usług. Wspomagamy producentów, inwestorów, instytucje publiczne, użytkowników instalacji oraz firmy serwisujące. W prace Grupy Roboczej ds. Technologii Wodorowych Białej Księgi wniesiemy wiedzę i doświadczenie. TÜV SÜD posiada udokumentowane, międzynarodowe doświadczenie w zakresie technologii wodorowych.

TÜV SÜD Polska partnerem technicznym dla PSPA

Współpraca tych dwóch instytucji oznacza połączenie sił eksperckich w zakresie praw i regulacji oraz w zakresie komercyjnym.Obie też prowadzą szereg programów szkoleniowych, usług technicznych i dokonują ekspertyz.  

PSPA od lat kreuje rynek elektromobilności w Polsce, torując drogę dla jego rozwoju we wszystkich możliwych obszarach, od inicjatyw legislacyjnych, po projekty szkoleniowe. W ramach Centrum Kompetencyjnego PSPA integrujemy najliczniejszy w Polsce zespół ekspertów i konsultantów elektromobilności. Nasza kadra instruktorów posiada udokumentowaną wiedzą teoretyczną i praktyczną. W ramach szkoleń i seminariów przeszkoliliśmy dziesiątki profesjonalistów – mówi szef PSPA. – W obliczu zmian na rynku i transformacji sektora, planujemy wspólnie z TÜV SÜD Polska wyjść wkrótce z innowacyjną ofertą szkoleniową.

TÜV SÜD współpracuje z czołowymi producentami samochodów i dostawcami oryginalnego sprzętu (OEM) z całego świata, aby zapewnić bezpieczeństwo i optymalizację procesów. (…) Oferujemy naszym klientom wiedzę, doświadczenie i wsparcie na rynku lokalnym, regionalnym i globalnym. Nasi eksperci to doświadczeni audytorzy i rzeczoznawcy. Ich wieloletnia praktyka i doświadczenie pozwalają zapewnić klientom najlepsze rozwiązania. Współpraca z PSPA pozwoli rozszerzyć i wzbogacić naszą wspólną ofertę, dotrzeć do jeszcze szerszego grona klientów mówi prezes TÜV SÜD Polska.

Źródło: orpa.pl