Raport kwartalny firmy Sunex – zapowiedź mocniejszego wejścia w polski rynek

Raciborska firma Romualda Kalycioka za pierwszy kwartał 2020 odnotowała przychody na poziomie 19,96 mln złotych, z czego prawie 12 mln pochodzi z produkcji przekazanej na rynek zagraniczny. Przychody z segmentu oferty fotowoltaicznej stanowiły już 35 proc. Sunex, którego początki sięgają 2002 r.,  zapowiada większe zainteresowanie się rynkiem rodzimym. 

Większość zysku dzięki rynkowi zagranicznemu

W 2019 roku Sunex sprzedał na rynki zagraniczne, głównie do krajów Europy Zachodniej, około 68 proc.  całej swojej produkcji. Przez pierwsze trzy miesiące 2020 roku, Sunex odnotował przychody w wysokości 19,96 mln złotych. Jest to lepszy rezultat od tego sprzed roku o 5,36 mln złotych. Sam eksport wygenerował 11,76 mln zł (w I kw. 2019 to było 10,09 mln zł). Co więcej, przychody wygenerowane z oferty dla fotowoltaiki – głównie podzespoły montażowe, stanowiły większość, bo aż 6,9 mln złotych. Reszta pochodzi ze sprzedaży kolektorów słonecznych i pomp ciepła.

Fotowoltaika od Columbus Energy

Zysk z działalności operacyjnej firmy z Raciborza wyniósł 1,58 mln złotych. Jest on wyższy o 30,8 proc. od zysku z okresu analogicznego z 2019 roku. 

W zestawieniu za cały 2019 rok Sunex odnotował przychody na poziomie 62,21 mln zł, zaś zysk netto na poziomie 4,44 mln. Firma z roku na rok osiąga coraz lepsze wyniki – w 2018 roku przychód wyniósł 57,5 mln, a zysk 1,8 mln zł. Wyniki z 2017 to: 38,72 mln zł przychodu i 991 tys. zysku netto.

Większe inwestycje firmy to rozbudowa mocy produkcyjnych i wdrażanie nowej oferty do spółki. Jej realizacja trwa od 2018 roku. W minionym kwartale bieżącego roku Sunex przeznaczył na ten cel 633 tysiące złotych. 

Źródło: gramwzielone.pl