Europejski rekord dziennej produkcji prądu przez farmy wiatrowe

WindEurope podało, że 6. lutego bieżącego roku padł rekord produkcji energii elektrycznej przez lądowe elektrownie wiatrowe. Instalacje te wyprodukowały łącznie 880 GWh energii. Jeśli doliczymy do tego 115 GWh energii wygenerowane przez farmy off-shore łączna ilość wyprodukowanego prądu wynosi niemalże 1 TWh.

Udział energetyki wiatrowej w europejskim miksie elektroenergetycznym, dzięki tak wysokiej produkcji wyniósł niemalże 10%. Przekłada się to na możliwość zasilenia 100 milionów gospodarstw domowych na Starym Kontynencie, lub pokrycie 35% całkowitego zapotrzebowania europejskiego przemysłu.

Rekordowy udział energii wiatrowej w krajowych miksach energetycznych zanotowano jednocześnie w Danii (ponad 47%), Irlandii (prawie 45%), Portugalii (39%) oraz Hiszpanii (38%). W tym samym czasie polskie farmy wiatrowe wyprodukowały około 15 GWh, co pokryło 2,8% krajowego zapotrzebowania na energię elektryczną.

Rekordowy był także współczynnik wykorzystania lądowych wiatraków i wyniósł on do 65% (w Irlandii). Jednocześnie próg wykorzystania na poziomie 40% przekroczono na Litwie, w Grecji, we Włoszech, Hiszpanii, Portugalii oraz Wielkiej Brytanii. W tym samym czasie współczynnik ten w Polsce kształtował się na poziomie 12%. Natomiast średni współczynnik wykorzystania wiatraków on-shore w Europie wyniósł tego dnia 28%, a off-shore 38%.