Rozwój elektrowni słonecznych w Polsce w ramach systemu aukcyjnego

Instytut Energetyki Odnawialnej (IEO) zakłada, że możliwe jest powstanie w naszym kraju około 400 MW nowych mocy z farm fotowoltaicznych. Prognozy, na których opiera się IEO, odnoszą się do wdrażanego w Polsce systemu aukcyjnego.

Według IEO budowa farm fotowoltaicznych o łącznej mocy około 400 MW wstępnie możliwa jest dzięki dwóch przeprowadzonym dotąd aukcjom dla nowych instalacji o jednostkowej mocy 1 MW.

Ministerstwo Energii przyjęło, że zgodnie z najnowszym projektem nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii w ramach aukcji z tego roku może powstać w Polsce około 750 MW nowych mocy z elektrowni fotowoltaicznych. IEO ocenia te założenia jako możliwe do zrealizowania.

W oficjalnym stanowisku IEO można przeczytać, że: “Już po wynikach pilotażowych aukcji 2016/2017 widać, że system aukcyjny najlepiej służy technologii fotowoltaicznej, która dojrzała do odegrania znacznie większej niż dotychczas roli w sektorze OZE i w polskiej energetyce. W opinii IEO, w latach 2017/2018 fotowoltaika wyjdzie z niszy i już do końca 2020 roku może stać się jedną z wiodących technologii OZE pod względem mocy zainstalowanej, a system aukcyjny zmieni diametralnie dzisiejszy obraz branży”.

Potencjał fotowoltaiki w Polsce powinna dynamizować planowana na ten rok aukcja dla inwestorów, którzy zamierzają zbudować farmę fotowoltaiczną o jednostkowej mocy 1 MW. Natomiast większość aukcji przypadnie energetyce wiatrowej – około 1 GW planowanych mocy. Wsparciem nie zostaną jednak objęte projekty fotowoltaiczno-wiatrowe o jednostkowej mocy powyżej 1 MW.

IEO opublikowało już swoją tegoroczną edycję raportu “Rynek fotowoltaiki w Polsce”. W niej instytut prognozuje, że moc skumulowana w systemach fotowoltaicznych w Polsce do 2020 roku jest w stanie przekroczyć 1,2 GW.

źródło: ieo, gramwzielone