Rusza projekt o marnowaniu żywności w Polsce

Narodowe Centrum Wsparcia i Rozwoju poinformowało o starcie projektu, którego celem jest m.in. zbadanie ilości i przyczyn marnowania żywności w Polsce. Część badawcza programu ma zakończyć się w marcu 2020 roku.

Szacowanie skali marnowania żywności, które polega głównie na badaniu ankietowym, przeprowadzi Instytut Ochrony Środowiska wraz z Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego. Badaniem objęte zostaną wszystkie podmioty, które zajmują się produkcją, dystrybucją, handlem i przechowywaniem żywności. Analiza czeka też część branży gastronomicznej i gospodarstw domowych. W ankietach zawarte są konkretne pytania odnośnie do miejsca, etapu oraz powodu największych strat żywności. Zebrane zostaną także informacje na temat tego, co robią zakłady produkcyjne czy sklepy, by ograniczać marnowanie żywności.

Ważnym zadaniem w ramach drugiej fazy projektu jest opracowanie strategii racjonalizacji strat i ograniczenia marnotrawstwa żywności. Zajmie się nim Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Projekt finansowany przez narodowe Centrum Badań i Rozwoju ma być gotowy w sierpniu 2021 roku. We wdrożeniu strategii pomoże ustawa z września br. „o przeciwdziałaniu marnowania żywności”, na mocy której m.in. sklepy zobowiązane są do nieodpłatnego przekazywania niesprzedanej żywności na cele charytatywne.

Marnowanie pokarmów – poprzez emisję gazów cieplarnianych i trującego metanu – ma negatywny wpływ na środowisko, ekonomię (wykorzystywanie wody, gleby i innych surowców, ale także godziny pracy ludzkiej) oraz społeczeństwo. Z powodu niedożywienia cierpi aż 793 mln ludzi na świecie.